List od p. Krystyny Lewkowicz do wszystkich delegatów OPS

Szanowni Państwo,

przesyłam podsumowanie dyskusji i zbiór informacji z zebrania założycielskiego dot. powołania Stowarzyszenia OPS oraz przyjęty przez założycieli statut (podpisy na oryginale)

[…]

Czytaj dalej…

III Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Pierwszy dzień października jest Międzynarodowym Dniem Seniora. W tym dniu zwykle obradował Obywatelski Parlament Seniorów. Tak było i tym razem…

[…]

Czytaj dalej…

Obywatelski Parlament Seniorów

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 14 grudnia 1990 roku ustanowiło 1 października Międzynarodowym Dniem Seniora. W tym dniu odbyło się w Sejmie RP pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Na sali obrad zasiadło 460 delegatów, reprezentujących różne środowiska seniorów, by radzić nad poprawą sytuacji ludzi starszych w Polsce. Delegatami Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku […]

Czytaj dalej…