Zespół Wokalno-Muzyczny

Zespół wokalno-muzyczny opracowuje szeroki wachlarz pieśni chóralnych z udziałem solistów. W swoim repertuarze ma około 50 utworów, sakralnych i świeckich. Znajdują się wśród nich utwory religijne, pieśni patriotyczne, kolędy, pieśni polskie i zagraniczne. Występ Chóru uświetnia inauguracje i uroczyste zakończenia roku akademickiego, towarzyszy spotkaniom integracyjnym, często przy udziale swoich i zaprzyjaźnionych solistów. Wnosi swoim śpiewem garstkę radości do domów opieki i dziennego pobytu. Łamie bariery pokoleniowe śpiewając dla dzieci w różnych okolicznościach. Bierze udział w przeglądach chórów diecezjalnych, w Juwenaliach, Senioraliach i innych.

Przez wiele lat (od początku) Chór był prowadzony przez Karolinę Trusiewicz, obecnie jest pod dyrekcją Natalii Zubkowicza.

Historia naszego Chóru EUTW

Trzy osoby z tego zdjęcia już od nas odeszły do Pana….. Dwie z nich (Wandzia i Włodek) widzimy jeszcze na żywo wśród nas na  Próbie Chóru 11 maja 2017 r.

Poniżej kilka zdjęć archiwalnych z występów naszego Chóru: