OGÓLNOPOLSKI BIULETYN UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

Najnowszy numer NR 3/2022 (35) Biuletynu UTW ⇒ biuletyn35.pdf (federacjautw.pl)

 

III Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Pierwszy dzień października jest Międzynarodowym Dniem Seniora. W tym dniu zwykle obradował Obywatelski Parlament Seniorów. Tak było i tym razem…

[…]

Czytaj dalej…