List od p. Krystyny Lewkowicz do wszystkich delegatów OPS

Szanowni Państwo,

przesyłam  podsumowanie  dyskusji i zbiór informacji z zebrania założycielskiego dot. powołania Stowarzyszenia OPS oraz przyjęty przez założycieli statut (podpisy na oryginale)

⇒ Informacja o powołaniu Stowarzyszenia OPS

Jednocześnie bardzo proszę o zapoznanie się z Petycją do Prezydenta RP wysłaną przez Aleksandra Pieczkina w imieniu Warmińsko-Mazurskiej Delegatury OPS oraz odpowiedzi udzielonej przez Prezydium OPS, przekazanie jej delegatom OPS i zawieszenie na swoich  stronach www

⇒ Stanowisko Prezydium OPS

Krystyna Lewkowicz – Przewodnicząca Prezydium OPS