Patronat

20 września 2012 roku Senat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie podjął uchwałę nr 9/2012 i objął patronatem Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, utworzony z inicjatywy środowisk chrześcijańskich i Polskiej Rady Ekumenicznej.

Chat - logo

 

16 października 2012 roku Arcybiskup Jeremiasz – Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej potwierdził pismem L.dz. 158/12 w imieniu Prezydium, że Polska Rada Ekumeniczna obejmuje patronatem Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku.

thumbnail of oikoumene_logo_colour

30 maja 2017 r. → SŁOWO od Rektora ChAT ks. prof. Bogusława Milerskiego z okazji jubileuszu 5-lecia EUTW

30 maja 2017 r. → SŁOWO od Prezesa PRE ks. bp Jerzego Samca z okazji jubileuszu 5-lecia EUTW