Zespoły Twórcze

⇒ Zespół Literacki

⇒ Zespół Plastyczny

⇒ Zespół Wokalno-Muzyczny (CHÓR)

Warsztaty Teatralne

⇒ Warsztaty Poetyckie

⇒ Warsztaty Kulinarne i Kosmetyczne

Zajęcia Zespołów Twórczych odbywają się (za wyjątkiem prób Chóru, które odbywają się w sali 108), począwszy od semestru zimowego 2022/2023, w sali nr 16 na parterze budynku Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej przy ul. Broniewskiego 48.