Słuchacze

Rok akademicki na EUTW trwa od października do maja i składa się z dwóch semestrów, z przerwą semestralną pokrywającą się z feriami zimowymi oraz z przerwami świątecznymi Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Szczegółowe informacje nt. zajęć w roku akademickim 2019/2020 znajdują się w: Informator EUTW na rok 2019/2020

Program wykładów na rok akademicki 2019/2020 znajduje się tutaj:

Program wykładów I-II 2019 r.

Program wykładów III-V 2019 r.

Program wykładów X-XII 2019 r.

Program wykładów I-II 2020 r.

Program wykładów III-V 2020 r.

Program zajęć seminaryjnych 2019/2020

 

Program wykładów na rok akademicki 2020/2021 znajduje się tutaj:

Program wykładów IV-VI 2021 r. (on-line)

 


Grupa Dialogu i Wsparcia

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA – osoby, które pragną zmieniać negatywne stereotypy, dotyczące wiedzy i tolerancji religijnej, miejsca i ról społecznych ludzi starszych, stosunku do własnej i cudzej dojrzałości i starości i chcą budować szeroką płaszczyznę dialogu i niwelowania barier, mogą to robić na naszym uniwersytecie organizując się w grupę dialogu i wsparcia. To wszystko robimy w ramach upowszechniania idei ekumenizmu.

Ta grupa słuchaczy skupia nie tylko osoby wierzące, którym bliska jest duchowość, ale również wątpiące, poszukujące, a nawet niewierzące, którzy będą gromadzić się i organizować w grupy miłośników dialogu międzywyznaniowego i międzyreligijnego, a także, w grupy biblijne. Bardzo cenną inicjatywą tej grupy jest organizowanie porady psychologicznej, doraźnej porady lekarskiej, porady prawno-finansowej i udzielanie wzajemnej pomocy słuchaczom bardzo potrzebującym (niepełnosprawnym, chorym, samotnym), a nade wszystko stworzenia ekumenicznej, rodzinnej atmosfery na EUTW.

Stałe spotkania grupy będą odbywać się raz w zimowym semestrze i dwa razy w wiosennym semestrze w piątki o godz. 12:00 w Sali nr 1, a spotkania robocze w podgrupach w uzgodnionych terminach w sali seminaryjnej w lokalu 23, II p. III kl. ul. Kredytowa 4. i w kościołach zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (jeśli będzie ich taka wola) lub w innych miejscach zależnie od potrzeb.

Terminy i miejsce będą ogłaszane na stronie internetowej, przed i po wykładach oraz na tablicach ogłoszeń.

Grupą dialogu i wsparcia kieruje Prezydium Zarządu, tel. 665 005 945, a w podgrupach wybrani starostowie – po ich utworzeniu się.

 

Regulaminy

1. REGULAMIN ZAJĘĆ na EUTW

2. REGULAMIN RADY SAMORZĄDU SŁUCHACZY EUTW