Słuchacze

Rok akademicki na EUTW ChAT trwa od października do maja i składa się z dwóch semestrów, z przerwą semestralną pokrywającą się z feriami zimowymi oraz z przerwami świątecznymi Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Szczegółowe informacje nt. zajęć w roku akademickim 2023/2024 znajdują się w:

⇒ Informator EUTW na rok akademicki 2023/2024

⇒ Nasz kanał na YouTube

 

Program wykładów i seminariów na rok akademicki 2021/2022:

Program wykładów X-XII 2021 r.

Program wykładów I-II 2022 r.

Program wykładów III-V 2022 r.

Program zajęć seminaryjnych 2021/2022

Program wykładów i seminariów na rok akademicki 2022/2023:

Program wykładów X-XII 2022 r.

Program wykładów I-II 2023 r.

Program wykładów III-V 2023 r.

Program zajęć seminaryjnych 2022/2023

Program wykładów i seminariów na rok akademicki 2023/2024:

Program wykładów X-XII 2023 r.

Program wykładów I-III 2024 r.

Program wykładów IV-V 2024 r.

 

Program zajęć seminaryjnych 2023/2024

 

Grupa Dialogu i Wsparcia

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA – osoby, które pragną zmieniać negatywne stereotypy, dotyczące wiedzy i tolerancji religijnej, miejsca i ról społecznych ludzi starszych, stosunku do własnej i cudzej dojrzałości i starości i chcą budować szeroką płaszczyznę dialogu i niwelowania barier, mogą to robić na naszym uniwersytecie organizując się w grupę dialogu i wsparcia. To wszystko robimy w ramach upowszechniania idei ekumenizmu.

Ta grupa słuchaczy ma za zadanie skupiać nie tylko osoby wierzące, którym bliska jest duchowość, ale również wątpiące, poszukujące, a nawet niewierzące, którzy będą gromadzić się i organizować w grupy miłośników dialogu międzywyznaniowego i międzyreligijnego, a także, w grupy biblijne.

Bardzo cenną inicjatywą tej grupy będzie organizowanie porad psychologicznych, doraźnych porad lekarskich, porad prawno-finansowych i udzielanie wzajemnej pomocy słuchaczom bardzo potrzebującym (niepełnosprawnym, chorym, samotnym). Pokonywać bariery pokoleniowe poprzez kontakty z dziećmi i młodzieżą i budowanie zaufania swoją wrażliwością, a nade wszystko ma stwarzać ekumeniczną rodzinną atmosferę na EUTW. Stałe spotkania grupy odbywają się dwa razy w semestrze w piątki o godz. 13:00 – 14:30 w Auli, I piętro, a spotkania robocze w podgrupach w uzgodnionych terminach w sali seminaryjnej.

Grupą dialogu i wsparcia kieruje Prezydium Zarządu, tel. 669 009 945, a w podgrupach wybrani starostowie.


Regulaminy i informatory

REGULAMIN ORGANIZACYJNY EUTW

INFORMATOR EUTW ChAT 2023/2024

Przerwyy świąteczne i dni wolne od zajęć 2023/2024