Rekreacja ruchowa i terapeutyczna

Sport to zdrowie

Ruch jest biologiczną potrzebą organizmu. Ruch jest życiem, życie jest ruchem. Wszyscy wiemy, że aktywność fizyczna korzystnie wpływa na organizm, funkcjonowanie umysłu i jednocześnie zmniejsza ryzyko zapadalności na choroby przewlekłe.

Już w XVI wieku, Wojciech Oczko, lekarz królów mawiał: „Ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy żaden lek nie zastąpi ruchu”.

Główne korzyści wynikające z uprawiania sportu i regularnej aktywności fizycznej to: zmniejszenie ryzyka otyłości, zmniejszenie ryzyka chorób serca, obniżenie profilu lipidowego, w tym cholesterolu, zmniejszone ryzyko zachorowania na raka, zapobieganie rozwojowi nadciśnienia tętniczego, wzmocnienie mięśni i kości, zdrowie umysłowe i lepsze samopoczucie.

Proponujemy następujące zajęcia w ramach rekreacji ruchowej i terapeutycznej:

⇒ Fitness Seniora (Gimnastyka na sali)

⇒ Fitness Seniora (Gimnastyka w wodzie)

⇒ Tańce w Kręgu

Jesteśmy przekonani, że do tego typu zajęć nie trzeba szczególnie namawiać, bo oprócz poprawy naszej kondycji fizycznej zyskamy lepsze samopoczucie psychiczne. W każdym wieku ruszajmy się, w miarę naszych możliwości.

A co nam mówi Biblia na temat aktywności? „Bo jeżeli męczysz się, biegnąc z pieszymi, to jakże pójdziesz w zawody z jeźdźcami?” (Jr 12,5). Porada ta jest zachętą do większej gotowości do służby Bożej, jednak możemy się nią zainspirować w odniesieniu do naszej aktywności fizycznej; nie porównujmy się do słabszych od siebie, dążmy do poziomu tych lepszych.

Opracowała: Maria Szyrle