Nowy numer biuletynu UTW

⇒ Biuletyn UTW – Nr 31

Nowy numer miesięcznika seniorów “POKOLENIA”

⇒ POKOLENIA – wrzesień 2021

⇒ POKOLENIA – październik 2021

List od p. Krystyny Lewkowicz do wszystkich delegatów OPS

Szanowni Państwo,

przesyłam podsumowanie dyskusji i zbiór informacji z zebrania założycielskiego dot. powołania Stowarzyszenia OPS oraz przyjęty przez założycieli statut (podpisy na oryginale)

[…]

Czytaj dalej…

Nowy numer miesięcznika POKOLENIA

[…]

Czytaj dalej…

Osoby starsze – samostanowienie i samoorganizacja. Publikacja do lektury.

Szanowni Państwo,

Przesyłamy w załączeniu publikację pt. “Osoby starsze-samostanowienie i samorealizacja” opracowaną przez specjalistów – przedstawicieli organizacji senioralnych – z Polski i Niemiec. Opracowanie powstało w ramach projektu „Polsko-niemiecki cykl seminariów jako wkład do rozwoju aktywności seniorów i polityki senioralnej w Polsce i w Niemczech”.

Zespół Federacji

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU Polish Association […]

Czytaj dalej…