Zajęcia fakultatywne

⇒ Komputery – ZAWIESZONE

⇒ Lektoraty

⇒ Rekreacja ruchowa i terapeutyczna