Jubileusz 10-lecia EUTW

W dniu 31 maja 2022 r. w siedzibie Chrześcijańskiej Akademi Teologicznej w Warszawie odbyła się uroczystość jubileuszu 10-lecia istnienia Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ChAT.

Uroczystość jubileuszu poprzedziła modlitwa ekumeniczna celebrowana przez ks. Bogusława Milerskiego, ks. Andrzeja Gontarka, ks. Doroteusza Sawickiego i innych duchownych. Kazanie wygłosił ks. B. Milerski. Błogosławieństwo aaronowe przekazał ks. Andrzej Malicki a po modlitwie wiernych wszyscy odśpiewali pieśń “Pod Twą obronę”.

Po krótkiej przerwie uroczystośc rozpoczęła się odśpiewaniem “Hymnu Narodowego” a wprowadzenie do uroczystości i przywitanie gości poprowadził ks. dr Grzegorz Giemza – dyrektor Biura Polskiej Rady Ekumenicznej. Następnie solista Dariusz Górski wprowadził nas w nastrój wykonaniem pieśni „Cudowna Boża Łaska”.

Historię założenia i działalności EUTW w mijającym dziesięcioleciu przedstawił Prezes Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ChAT p. Roman Michalak. Wystąpienie było połączone z wyświetlaną na ekranie prezentacją graficzną. Była to doskonała możliwość zapoznania się przez wszystkich zebranych z bogatą, choć “tylko” dzisięcioletnią, działalnością EUTW. Goście i słuchacze oraz sympatycy EUTW nagrodzili to wystąpienie gromkimi brawami.

Na zakończenie wystąpienia Prezes uroczyście ogłosił zakończenie roku akademickiego 2021/2022 na EUTW.

Następnie Chór EUTW zaintonował „Hymn EUTW”, do którego przyłączyli się wszyscy zebrani w audytorium.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Jego Magnificencję rektora ChAT abp prof. zw. Jerzego (Pańkowskiego). W swoim wystąpieniu JM podkreślił ścisły związek pomiędzy ChAT – jako patrona naukowego EUTW – a naszym Uniwersytetem i składając gratulacje z okazji jubileuszu życzył dalszej owocnej pracy naszemu Uniwersytetowi.

Następnie wysłuchaliśmy wystąpienia  Prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej – Jego Ekscelencji ks. bp. Andrzeja Malickiego – patrona idei  EUTW, w którym wysłuchaliśmy wielu ciepłych słów pod naszym adresem.

Po wystąpieniach nastąpiło wręczenie dyplomu Członkowi Honorowemu EUTW prof. Karolowi Karskiemu. Laudację wygłosił prezbiter Konstanty Wiazowski a następnie głos zabrał sam Uhonorowany.

Spośród zaproszonych gości głos zabrali: p. Lidia Ułanowska – Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz p. Krystyna Lewkowicz – Prezes Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, Przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Po przemówieniach prezes EUTW wręczył listy gratulacyjne wyróżnionym Członkom EUTW.

W końcowej części uroczystości nastąpił koncert Chóru i solistów. Wystąpili: Chór EUTW pod dyrekcją Pani Karoliny MarkowskiejAgnieszka Gertner-Polak – absolwentka AM i Studium Operowego w Wiedniu, Dariusz Górski – solista Opery Kameralnej w Warszawie, Bogdan Kuźmiuk – absolwent Akademii Muzycznej. Solistom akompaniowała Beata Górska-Słociak.

Na zakończenie nastąpiła ceremonia nie przewidziana w programie uroczystości. W imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej Prezes PRE ks. bp Andrzej Malickiks. bp Jerzy Samiec wręczyli Panu Prezesowi EUTW nagrodę Polskiej Rady Ekumenicznej za szczególne zasługi dla ruchu ekumenicznego. Sam nagrodzony Prezes Roman Michalak nie krył swojego zaskoczenia z tej nominacji i bardzo podziękował za to szczególne wyróżnienie i docenienie Jego wkładu w rozwój EUTW. Więcej informacji o tym wydarzeniu pod tym linkiem: Nagroda PRE dla Romana Michalaka

Uczestnicy uroczystości na zakończenie części oficjalnej zostali zaproszeni na poczęstunek, gdzie przy pierogach, cieście i kawie mogli dzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz wymieniać swoje myśli w przyjaznej, nieformalnej atmosferze.

Uroczystość uświetnił wernisaż Zespołu Malarskiego EUTW pod kierownictwem Pani Urszuli Kochanowskiej i wystawa Grupy decoupage pod kierownictwem Pani Jadwigi Kublik.

Więcej zdjęć w naszej Galerii

Autorką zdjęć jest p. Aldona Karska. Dziękujemy!

ChAT – nasza uczelnia patronacka też nas pokazała ⇒ Dziesiąta rocznica funkcjonowania Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ChAT

 

1 komentarz do Jubileusz 10-lecia EUTW

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>