Uroczystość Zakończenia Roku Akademickiego 2020/2021 na EUTW

W dniu 11 czerwca 2021 r. na terenie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyła się uroczystość Zakończenia Roku Akademickiego 2020/2021 Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku połączona z Walnym Zebraniem Członków EUTW. Słowo wstępne wygłosił Prezes EUTW Roman Michalak a głos zabrał również Ks. Prof. dr hab. Bogusław Milerski – Prorektor ChAT a jednocześnie opiekun naszego Uniwersytetu z ramienia ChAT. Gościnnie wystąpiła również sopranistka Agnieszka Gertner-Polak, przy akompaniamencie p. Moniki Rosca, która zagrała ponadto kilka utworów solowo na fortepianie. Wszyscy zebrani odśpiewali Hymn EUTW” oraz na końcu pieśń Pod Twą obronę” przy akompaniamencie p. Karoliny Trusiewicz – założycielce i wieloletniej dyrygentce Chóru EUTW, której Prezes R. Michalak złożył w imieniu wszystkich podziękowanie za zaangażowanie na rzecz rozwoju i funkcjonowania zespołu wokalno-muzycznego w ostatnich 8 latach. Po zakończeniu części oficjalnej i artystycznej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek zorganizowany przez przyjazne nam kierownictwo ChAT. Bardzo dziękujemy!

Uroczystość Zakończenia Roku Akademickiego 2020/2021 na EUTW