Wyjazdowe seminarium BKDS ds. UTW 18 maja 2021 r. pod hasłem: “Wychodzimy z domów, przywracamy normalność i aktywność słuchaczy w UTW”

Wyruszyliśmy spod Urzędu m. st. Warszawy na Placu Bankowym o godz. 10:00 w kierunku południowych obrzeży Warszawy. Pierwszy przystanek był w Powsinie przed Ogrodem Botanicznym. Tam Przewodnicząca Komisji pani Krystyna Lewkowicz wykupiła bilety wstępu dla grupy mającej poniżej 75 lat, a pozostali po okazaniu dokumentu otrzymali bilet darmowy. Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego odbyło się w dwóch grupach. Oczywiście, że w ciągu niespełna godziny, bo tyle zaplanowano, przewodnik był zmuszony dokonać selekcji co nam pokazać, ku zadowoleniu i żeby nie przekroczyć limitu czasu. Skorzystaliśmy z pleneru zdjęciowego pt. Wiosna w Ogrodzie Botanicznym. Następnie udaliśmy się autokarem do miejsca biwakowego w lesie pod nazwą „Zimowe Doły” w Żabieńcu. Tu odbyło się seminarium na tematy Akademii Liderów 60+ dla UTW i aktywnych seniorów – przykłady dobrych praktyk.

Przewodnicząca Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. UTW dość obszernie przedstawiła poniższe tematy:

  • Zarządzanie ryzykiem projektu,
  • Inicjatywy ustawodawcze,
  • VI sesja Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów w Senacie,
  • Dzień UTW na Torach Wyścigów Konnych,
  • Oferta mikro projektów,
  • Oferta Miasta st. Warszawy.

Do wyżej wymienionych tematów ustosunkowali się:

Pani Marlena Muszyńska – Zastępca dyr. BPiPS,

Pani Małgorzata Borys-Dziedzic – Kierownik Zespołu Real. Polityki Senioralnej, która zachęcała do kontaktów w sprawie realizacji umów na dofinansowanie i do składania aneksów do umowy uwzględniając warunki w jakich znalazł się dany uniwersytet.

Również głos zabrała Przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów.

W dyskusji liderzy uniwersytetów informowali o swoich problemach i o swoich sytuacjach w czasie pandemii. Okazało się, że tylko 1/3 uniwersytetów prowadzi działalność hybrydowo tj. w realu, online i przez odsłuchiwanie nagranych tematów. Część, prowadzi zajęcia online i korzysta z nagrań, a pozostali zawiesili całkowicie działalność. Nasz uniwersytet zalicza się do tej pierwszej grupy. Po naradzie odbyło się spotkanie integracyjne w realu przy ognisku i pieczonych kiełbaskach, które było bardzo przyjemne i oczekiwane. Oczywiście odbyło się wszystko w reżimie sanitarnym.

Do Warszawy na Plac Bankowy wróciliśmy około godz. 17:00.

Opracował: Roman Michalak