Wykład prof. Tadeusza Zielińskiego 4-06-2021

W dniu 4 czerwca 2021 r. wysłuchaliśmy wykładu p. prof. dr hab. Tadeusza Zielińskiego z ChAT-u na temat “Edukacja obywatelska – nasza wspólna sprawa”.

Wykład dr hab. Marcina Jacoby 1-06-2021

Dzisiaj wsłuchaliśmy prelekcji p. dr hab. Marcina Jacoby – prof. Uniwersytetu SWPS – o rozwoju i walce z pandemią w Azji południowo-wschodniej na przykładzie Chin i Korei oraz innych państw tego regionu. Przedstawione zostały fakty, w jaki sposób te państwa radzą sobie z pandemią koronawirusa i osiągają znaczące postępy w porównaniu do reszty świata, Europy […]

Czytaj dalej…

Wykład p. Piotra Prasuły 25-05-2021

Z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida kustosz Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Pan Piotr Prasuła opowiedział o biografii poety eksponując jeden z filarów ideowych jego wieloaspektowej twórczości oraz postawy etycznej.

[…]

Czytaj dalej…

Walne Zebranie Członków EUTW 2021

Z A W I A D O M I E NI E

Zgodnie z § 17, ust 2, 3, 4 Statutu, Zarząd EUTW zwołuje WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW EKUMENICZNEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

w dniu 11. 06. 2021 roku

Czytaj dalej…

Wyjazdowe seminarium BKDS ds. UTW 18 maja 2021 r. pod hasłem: “Wychodzimy z domów, przywracamy normalność i aktywność słuchaczy w UTW”

Wyruszyliśmy spod Urzędu m. st. Warszawy na Placu Bankowym o godz. 10:00 w kierunku południowych obrzeży Warszawy. Pierwszy przystanek był w Powsinie przed Ogrodem Botanicznym. Tam Przewodnicząca Komisji pani Krystyna Lewkowicz wykupiła bilety wstępu dla grupy mającej poniżej 75 lat, a pozostali po okazaniu dokumentu otrzymali bilet darmowy.

[…]

Czytaj dalej…