UWAGA! Ważne informacje dla słuchaczy EUTW

W związku z nasilającą się w ostatnich dniach pandemią i wzrostem zakażeń Zarząd EUTW chcąc zastosować się do zaleceń i dobrych rad władz naszej patronackiej uczelni ChAT, podjął decyzję o rezygnacji z inauguracji nowego roku akademickiego w dniu 16 października 2020 r.

Jednocześnie pragniemy poinformować Drogich Słuchaczy, że nie rezygnujemy z zajęć na Uniwersytecie. Czas do końca października chcemy wykorzystać na techniczne zorganizowanie zajęć w naszej nowej siedzibie ChAT przy ul. Broniewskiego 48, zapewniając wszelkie warunki sanitarno-epidemiologiczne dla słuchaczy.

Kochani, od listopada proponujemy rozpoczęcie zajęć, początkowo w różnych Zespołach EUTW, a następnie przejście do planowanych zajęć, o czym będziemy informować na stronach internetowych.

Zgłoszenie udziału w zajęciach na poszczególnych zespołach prosimy zgłaszać do kierownika lub starosty w danym zespole.