Aktualne informacje dla słuchaczy

Drodzy Słuchacze,

Mieliśmy nadzieję, że listopad będzie najbliższym i realnym terminem rozpoczęcia zajęć Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku po planowanej przeprowadzce do naszej patronackiej uczelni, po ostatecznych uzgodnieniach z prorektorem ChAT ks. prof. Bogusławem Milerskim, opiekunem EUTW z ramienia Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

W wyniku ustaleń otrzymaliśmy dwie sale wyłącznie do naszej dyspozycji dla zespołów twórczych i biura Zarządu.

Sale na zajęcia fakultatywne z nowoczesnym wyposażeniem w tym sala gimnastyczna i siłownia oraz sale komputerowa, i lektoratów z wyposażeniem audiowizualnym zostają do naszej dyspozycji w uzgodnionych terminach.

Aula na 240 miejsc na wykłady, seminaria i spotkania plenarne jest do naszej dyspozycji w dotychczasowych terminach, dwa razy w tygodniu tj. wtorki i piątki w tzw. godzinach akademickich od 11:00 do 14:00.

Kochani Słuchacze, niestety widmo „koronawirusa” odcisnęło swoje dotkliwe piętno i ponownie musimy czasowo przesunąć nasze plany.

Optymistyczne podejście do życia i tolerancja do otaczającej nas rzeczywistości jest tak duża, że uzbrojeni w cierpliwość wciąż mamy siłę wytrwania w oczekiwaniu na powrót do normalności. Nadzieja i tęsknota za naszą Alma Mater niech przybliża nas do szybkiego spotkania się w nowej siedzibie przy ul. Broniewskiego 48.

Roman Michalak – Prezes Zarządu