AKTUALNE INFORMACJE

W nawiązaniu do ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii koronawirusa i rozporządzenia Rady Ministrów RP z dnia 11 i 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – ZARZĄD EUTW PRZEDŁUŻA TERMIN ZAWIESZENIA ZAJĘĆ NA UNIWERSYTECIE NA CZAS NIEOKREŚLONY.

Pragniemy poinformować Szanownych Słuchaczy, że planowane na 3 kwietnia spotkanie integracyjne z okazji świąt wielkanocnych przy parafii Kościoła Polskokatolickiego nie odbyło się z przyczyn wprowadzenia stanu epidemicznego. Informując nas o tym ks. Henryk Dąbrowski zaprosił na uroczystość parafialną Świętego Ducha w dniu 31 maja 2020 i zaproponował nasze uczestnictwo w tej uroczystości z programem artystycznym. Po nabożeństwie w kościele będzie zorganizowany z naszym udziałem piknik na terenie kościoła. To spotkanie będzie możliwe tylko i wyłącznie wtedy, jeśli będą  takie okoliczności, które pozwolą na wspólne zgromadzenie. Jednocześnie w tym miejscu i czasie planujemy zorganizować uroczyste zakończenie roku akademickiego 2019/2020.

Również spotkanie integracyjne z okazji świąt majowych (tzw. majówka), które miało się odbyć w Lesznie u Mariawitów 8 maja br. zostało odwołane i to spotkanie planujemy zorganizować we wrześniu – jeśli będzie taka możliwość.

Ekumeniczny wyjazd studyjny zaplanowany na 19-20 maja przez Zespół Turystyczny – został przełożony na wrzesień i również tylko wtedy jeśli pozwolą na to warunki epidemiologiczne. Ci słuchacze, którzy zapłacili za udział w wyjeździe, a z jakiś przyczyn nie będą mogli w nowym terminie i warunkach uczestniczyć, to zostanie im wpłacona kwota zwrócona.

Ponieważ osoby starsze zaliczane są do grupy podwyższonego ryzyka bardzo prosimy o podjęcie środków ostrożności i stosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego i korzystanie w zakresie profilaktyki przed koronawirusem z informacji przekazywanych przez Zarząd na stronie internetowej : eutw.edu.pl oraz facebook/EUTWnatomiast w sprawach ważnych prosimy o kontakt telefoniczny: 669 009 945 i 535 825 875 lub mailowy: eutw@chat.edu.pl i eutw@eutw.edu.pl

Jeśli zajdą okoliczności umożliwiające wznowienie prowadzenia zajęć na Uniwersytecie przed zakończeniem roku akademickiego, to poinformujemy słuchaczy na naszych stronach internetowych jw. oraz w ogłoszeniu na tablicy informacyjnej przy ul. Kredytowej 4. Uprzejmie prosimy o przekazanie tych informacji słuchaczkom i słuchaczom, którzy nie korzystają z Internetu.

Prezes Zarządu EUTW Roman Michalak