Wykład sędziego dr Piotra Kluza

W dniu 16 lutego 2018 r. wysłuchaliśmy wykładu zatytułowanego „Odpowiedzialność prawna za czyny niedozwolone” który poprowadził prawnik – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej – dr Piotr Kluz.

W wykładzie skoncentrowano się na zagadnieniu znaczenia wieku sprawcy w orzecznictwie sądowym. Wykładowca zwrócił uwagę na hermetyczność  słownictwa prawniczego, wyjaśnił różnice między definicją wykroczenia a przestępstwa czy występku a zbrodni. Szeroko omówił pojęcie nieletniego sprawcy, jakie funkcjonuje w naszym systemie prawnym. Niektóre informacje były zaskakujące, np. fakt, że w kodeksie karnym „nie istnieje 18. rok życia”. Tzn. że  po ukończeniu 17. roku życia sprawca traktowany jest zgodnie z KK jak dorosły, natomiast wg prawa cywilnego za dorosłego uznawana jest osoba w dniu swoich 18. urodzin. W trakcie wykładu zadawano wiele  pytań, które świadczyły o żywym zainteresowaniu tematem. Jednocześnie nie można było oprzeć się refleksji, że nasze  prawo jest skomplikowane, niejasne i dla zwykłego obywatela – trudne do zrozumienia – bez pomocy adwokatów.

Na koniec  p. Sędzia opowiedział o kilku humorystycznych  i zaskakujących sytuacjach i sprawach, które były przedmiotem jego pracy zawodowej.

Opracowała: Janeczka Choińska