Spotkanie z delegacją Luterańskiego Kościoła w Ameryce

W dniu 31 stycznia 2018 r. w Parafii Św. Trójcy w Warszawie, miało miejsce spotkanie dwuosobowej delegacji z USA z Zarządem EUTW w składzie: J. Choińska, J. Maraszkiewicz, R. Sikorski, Wł. Nast, K. Karski i K. Wiazowski. Naszymi gośćmi byli: Mary Streufert i Roger Willer, przedstawiciele biskupa luterańskiej parafii w Chicago, należącej do Luterańskiego Kościoła w Ameryce ELCA (Evangelical Lutheran Church in America). Tłumaczem była Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, rzecznik Kościoła ewangelickiego w Polsce.

W imieniu Zarządu (pod nieobecność Prezesa Romana Michalaka) gości powitał prof. Karol Karski. Poinformował pokrótce o strukturze Uniwersytetu, który wkroczył już w szósty rok swojej działalności a działa pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i w ścisłej współpracy z Polską Radą Ekumeniczną, Następnie zapoznaliśmy gości z pięcioletnią historią EUTW, którą Ryszard Sikorski prezentował na ekranie, a tłumaczka przekazywała ją w języku angielskim. Trzeba przyznać, że byli oni zafascynowani działalnością naszego Uniwersytetu, bogactwem jego oferty programowej, którą opracowują Zespół dydaktyczno-programowy i  Rada Programowa EUTW oraz realizowanych przez te działania celów. Bardzo im się podobało hasło przewodnie stworzone przez naszego Prezesa – czym jest dla nas idea ekumenizmu. W uzupełnieniu Janina Choińska dodała, że Uniwersytet kształtuje postawy tolerancji, co wyraźnie odczuwa na sobie. Następnie nasi goście pytali: o ilość słuchaczy, sposób ich rekrutacji, rodzaj finansowania i inne sprawy dotyczące naszego Uniwersytetu. Otrzymali wyczerpujące odpowiedzi na te i inne pytania.

Następnie przedstawili swoje funkcje przy parafii luterańskiej w Chicago. I tak Mary Streufert jest dyrektorem  odpowiedzialnym za przestrzeganie zasad sprawiedliwości wobec kobiet, doradzanie im w problemach związanych z wiarą, w postaci dialogu uczy ich teologii i innych zasad społecznego funkcjonowania. Natomiast Roger Willer zajmuje się wypracowywaniem oficjalnego stanowiska Kościoła wobec różnych problemów teologicznych i społecznych tworząc ważne dokumenty, będące podstawą nauczania i działalności swego Kościoła.

Po wyczerpaniu programu spotkania goście z członkami Zarządu udali się do Sali 23 do pomieszczeń, gdzie odbywały się zajęcia zespołu literackiego oraz grupy decoupage. Podziwiali tam wspaniałą twórczość naszych utalentowanych seniorów. A na pamiątkę tej wizyty otrzymali w prezencie piękne rękodzieła naszych seniorów i Almanach. Spotkanie zakończyło się podziękowaniem dostojnym gościom za wizytę, a goście wyrazili wdzięczność za ciepłe przyjęcie i bardzo budujące spotkanie.

Autor: Roman Michalak

Pod salą 23