Ekumeniczny wyjazd studyjny do Perły Górnego Śląska – Pszczyny, Cieszyna i Ustronia

4 i 5 czerwca 2019 r. część słuchaczy EUTW wybrała się na zorganizowany ekumeniczny wyjazd studyjny autokarem na Śląsk Cieszyński, podczas którego miała możliwość obejrzeć wspomnianą w tytule Perłę Górnego Śląska oraz okolice źródeł naszej Królowej Rzek – Wisły, które jednocześnie są źródłem przetrwania wśród ludu naszych przodków myśli protestanckiej.

[…]

Czytaj dalej…