Spotkanie integracyjne pasyjno-wielkanocne

Stało się już tradycją organizowanie uroczystego spotkania integracyjnego, pasyjno-wielkanocnego tzw. „jajeczka”, w Sali Kolumnowej I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie przy ul. Waliców 25, które odbyło się 22 marca 2024 r.

Po krótkim wystąpieniu Prezesa, Chór EUTW wprowadził zebranych w nastrój na tę okoliczność pieśnią „Ukojenie, a następnie, prezbiter Konstanty Wiazowski rozpoczął spotkanie modlitwą i przeczytał tekst z Ewangelii wg Marka nawiązujący do zmartwychwstania Jezusa.

Następnie prezes Roman Michalak powitał wszystkich zebranych, a szczególnie dostojnych gości w osobach:

Prezbitera Marka Głodka – przewodniczącego Kościoła Chrześcijan Baptystów,

Ks. prof. Bogusława Milerskiego – prorektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, opiekuna naszego Uniwersytetu,

Ks. Piotra Gasia – proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej Św. Trójcy, przewodniczącego warszawskiego oddziału PRE i członka Rady programowej EUTW,

Prezbitera Jana Osieckiego – pastora warszawskiego I Zboru baptystycznego, gospodarza lokum z którego korzystamy,

Ks. Michała Jabłońskiego – proboszcza parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie.

Zaproszeni goście: prof. Kalina Wojciechowska – przewodnicząca Rady programowej EUTW, ks. dr Grzegorz Giemza – dyrektor Biura PRE, z-ca przewodniczącego Rady Programowej EUTW, Grzegorz Polak – sekretarz Rady Programowej EUTW, ks. biskup Henryk Dąbrowski – proboszcz katedralnego kościoła polskokatolickiego, ks. Dominik Miller – proboszcz parafii warszawskiej kościoła starokatolickiego Mariawitów, z ważnych przyczyn byli nieobecni i prosili by przekazać zebranym na tym spotkaniu pozdrowienia i przyłączają się do naszych życzeń.

Spotkanie uświetnił Chór naszego Uniwersytetu pod kierownictwem Natalii Zubkowicz-Cepiel, który zaśpiewał pieśni pasyjne “Przy Twym Krzyżu”, „Via Dolorosa” i „Stary Krzyż”. Po pięknym wystąpieniu Chóru prezes Roman Michalak przeczytał swój wiersz o tematyce pasyjnej „Trzy góry i ja”.

Następnie prezes poprosił zaproszonych gości o krótkie wystąpienia gości. Po wygłoszonych przez gości słowach refleksji i życzeniach, Chór EUTW zaśpiewał dwie pieśni: Jezus zwyciężył i „Dona nobis pacem”, a prezes przeczytał wiersz o tematyce wielkanocnej „Niezwykły Pątnik”, co przeniosło zebranych w klimat Wielkanocny.

Po oficjalnej części, Prezes Zarządu złożył wszystkim życzenia wielkanocne i podziękował wolontariuszom za przygotowanie tego spotkania podkreślając rolę organizatorów: kol. Jadwigi Kublik – członka Zarządu i kierownika sekcji administracji, która uczestniczyła w zaopatrzeniu i organizacji wspólnie z  kol. Henryką Bocian, a kol. Jadwidze Wiazowskiej podziękowania za pełnienie roli szefowej kuchni  i przygotowanie gorących posiłków.

Prezes zapraszając wszystkich obecnych do konsumpcji przygotowanego poczęstunku na tę okoliczność, życzył przyjaznych rozmów w miłej ekumenicznej atmosferze, a kol. Jadwiga Kublik wręczyła gościom wspaniałe wielkanocne pamiątki wykonane na zajęciach zespołu plastycznego przez grupę decoupage.

Opracował: Roman Michalak


Tutaj można obejrzeć parę zdjęć ze spotkania: ⇒ Zdjęcia oraz obejrzeć fragment występu Chóru ⇒ Filmik

 

 

Odpowiedz