Spotkanie integracyjne w okresie pasyjnym z okazji świąt wielkanocnych 2023

31 marca 2023 r. odbyło się tradycyjnie uroczyste spotkanie integracyjne tzw. „jajeczko” z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w I Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie przy ul. Waliców 25.

Na początku spotkania w Sali Kolumnowej Chór EUTW wprowadził nas w nastrój na tę okoliczność pieśnią „Ukojenie”, a następnie, prezbiter Konstanty Wiazowski rozpoczął spotkanie modlitwą i przeczytał tekst z Ewangelii Mateusza 28,1-10, mówiący o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Prezes Roman Michalak powitał wszystkich zebranych, a szczególnie dostojnych gości w osobach: ks. prof. Bogusława Milerskiego – prorektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, opiekuna naszego Uniwersytetu, ks. Piotra Gasia – proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej Św. Trójcy, przewodniczącego warszawskiego oddziału PRE i członka Rady programowej EUTW, prezbitera Marka Budzińskiego – pastora warszawskiego I Zboru baptystycznego, gospodarza lokum z którego korzystamy oraz posła Michała Szczerbę – przewodniczącego grupy parlamentarnej ds. UTW przy Komisji Polityki Senioralnej.

Zaproszeni goście: ks. dr Grzegorz Giemza dyrektor Biura PRE, z-ca przewodniczącego Rady Programowej EUTW, ks. dziekan Henryk Dąbrowski proboszcz kościoła polskokatolickiego, ks. Michał Jabłoński, proboszcz parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie, ks. Grzegorz Miller proboszcz parafii warszawskiej kościoła starokatolickiego Mariawitów, z ważnych przyczyn byli nieobecni i prosili by przekazać zebranym na tym spotkaniu pozdrowienia i przyłączają się do naszych życzeń.

Spotkanie uświetnił Chór naszego Uniwersytetu pod kierownictwem Natalii Zubkowicz, który zaśpiewał pieśni pasyjne “Przy Twym krzyżu” i “Via Dolorosa”, a prezes Roman Michalak przeczytał swój wiersz o tematyce pasyjnej „Via crucis et via dolorosa”.

Pozdrowienia i świąteczne życzenia składali: prorektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski, ks. Piotr Gaś proboszcz parafii Św. Trójcy kościoła ewangelicko augsburskiego, prezb. Marek Budziński, gospodarz miejsca naszego spotkania oraz poseł RP Michał Szczerba.

Po wygłoszonych przez gości słowach refleksji i życzeniach, Chór EUTW zaśpiewał dwie pieśni: „Jezus zwyciężył” i „Chrystus Pan dziś zmartwychwstał”, przenosząc zebranych w klimat Wielkanocny.

Po oficjalnej części, Prezes Zarządu złożył wszystkim życzenia wielkanocne i podziękował wolontariuszom za przygotowanie tego spotkania podkreślając rolę organizatorów: kol. Janiny Choińskiej – wiceprezesa Zarządu oraz kol. Jadwigi Kublik – członka Zarządu i kierownika administracji, która uczestniczyła w zaopatrzeniu i organizacji wspólnie z  kol. Henryką Bocian, a kol. Jadwiga Wiazowska udostępnieniła pomieszczenia kuchenne i pełniła roli gospodyni.

Zapraszając wszystkich obecnych do konsumpcji przygotowanego poczęstunku na tę okoliczność, Prezes życzył przyjaznych rozmów w miłej ekumenicznej atmosferze, a goście otrzymali wspaniałe wielkanocne pamiątki wykonane na zajęciach zespołu plastycznego przez grupę decoupage, które wręczyła gościom kol. Jadwiga Kublik.

Opracował: Roman Michalak

Zdjęcia wykonał: Henryk Mochól

Więcej zdjęć w Galerii 2023 ⇒ Tutaj

Odpowiedz