Walne Zebranie Członków EUTW

W dniu 11 marca 2022 r. o godz. 13:00 – w budynku ChAT odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Poniżej prezentujemy porządek obrad:

⇒ Porządek Walnego Zebrania 2022

Dziękujemy wszystkim Słuchaczom za udział w zebraniu. 

Odpowiedz