Wykład prof. J. Kruszewskiego 27-04-2021

Pan Profesor zapoznał słuchaczy z wybranymi problemami, przed jakimi staje ludzkość, co nas czeka w najbliższej i dalszej przyszłości i co może (musi?) stać się z nami – ludźmi – jeżeli nasze “JA” zostanie, na skutek rozwoju nowych technologii, “zawładnięte” przez maszyny, konstruowane nomen omen przez ludzi…  

Główne poruszone zagadnienia to:

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), sieć 5G i sztuczna inteligencja. Poruszający temat – nie do omówienia na jednym spotkaniu.

Więcej informacji z wykładu w przedstawionej prezentacji:  ITER i 5G