Osoby starsze – samostanowienie i samoorganizacja. Publikacja do lektury.

Szanowni Państwo,

Przesyłamy w załączeniu publikację pt. “Osoby starsze-samostanowienie i samorealizacja” opracowaną przez specjalistów – przedstawicieli organizacji senioralnych – z Polski i Niemiec. Opracowanie powstało w ramach projektu „Polsko-niemiecki cykl seminariów jako wkład do rozwoju aktywności seniorów i polityki senioralnej w Polsce i w Niemczech”.

Zespół Federacji

OGÓLNOPOLSKA
FEDERACJA STOWARZYSZEŃ
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
Polish Association of Universities of the Third Age