Zmarł śp. prof. Jarosław Świderski

25 stycznia 2021 roku, zmarł śp. prof. zw. dr hab. inż. Jarosław Świderski, członek Grupy Założycielskiej Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i członek Zarządu pierwszej kadencji. Od samego początku nie tylko wspierał inicjatywę założenia Ekumenicznego Uniwersytetu ale angażował się czynnie w realizację jego celów i utrwalanie idei ekumenizmu.

Był człowiekiem wiedzy i czynu, zawodowo pracował w Instytucie Technologii Elektronowej, a społecznie znamy go z działalności na Forum Ewangelickim i w Warszawskim Kręgu Dyskusyjnym. Był osobą wielkiego ducha, umysłu i charakteru, a przy tym ciepłym i otwartym na drugiego człowieka.

Oprócz pracy w Zarządzie naszego Uniwersytetu prowadził społecznie raz w miesiącu zajęcia panelowe i seminaria na poniższe tematy:

  • człowiek współczesny a postęp naukowo – techniczny,
  • problemy na styku religia – nauka.
  • przypuszczenia i prognozy dotyczące dalszego rozwoju nauki i techniki,
  • typowe współczesne przykłady spięć między światopoglądem religijnym i światopoglądem naukowym.

Jesteśmy wdzięczni za wiedzę i mądrość z którą się dzielił, za ciepło i serdeczność, którą nas tak hojnie darzył. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci!

Pogrzeb śp. Jarosława Świderskiego odbędzie się w sobotę, 6 lutego 2021 r. o godz. 13.00 w kościele Parafii Ewangelicko-Reformowanej Al. Solidarności 74 po czym nastąpi odprowadzenie prochów zmarłego na cmentarz ewangelicko-reformowany przy ul. Żytniej 42.

Zarząd i zasmuceni słuchacze EUTW

Wspomnienie o śp. prof. Jarosławie Świderskim