Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w roku 2020 przebiega pod hasłem: “Życzliwymi bądźmy” (por. Dz. 28,2). W Tygodniu będą odbywać się nabożeństwa ekumeniczne w Kościołach zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz w Kościołach R-K. Zapraszamy do udziału.

Tym razem Projekt Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan został opracowany przez chrześcijan na Malcie.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: ⇒ Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020

Plakat i harmonogram Tygodnia Modlitw w Warszawie: ⇒ Harmonogram