Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019

31 maja 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019 na Ekumenicznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 

Uroczystość w kościele ewangelicko-augsburskim Św. Trójcy w Warszawie rozpoczął Chór EUTW odśpiewaniem modlitwy “Ojcze Nasz”  Stanisława Moniuszki. Następnie Prezes Roman Michalak przywitał zaproszonych gości i przedstawił sprawozdanie z działalności Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  w mijającym, już siódmym, roku akademickim. W sprawozdaniu prezentowane były migawki z najważniejszych spotkań integracyjnych, uroczystości i wyjazdów ekumenicznych w tym czasie.  W uznaniu zasług w minionym roku akademickim Zarząd EUTW dokonał wręczenia listów gratulacyjnych wyróżnionym wolontariuszom: Małgorzacie Boreckiej, Grażynie Ebbig, Władysławowi Maderze, Małgorzacie Osińskiej, Justynowi Mikołajczakowi i Henrykowi Mochólowi.

W radosnym nastroju towarzyszył nam Chór EUTW śpiewając kilka pieśni a na zakończenie, po wspólnym odśpiewaniu Hymnu EUTW i  modlitwy “Pod Twą obronę”  – wszyscy uczestnicy uroczystości spotkali się w sali nr 1 na kawie, herbacie i cieście kontynuując rozmowy i życząc sobie udanych wakacji i nabrania nowych sił do dalszej owocnej pracy w kolejnym roku akademickim 2019/2020.

Zdjęcia: Henryk Mochól