Spotkanie integracyjne z okazji świąt wielkanocnych 2018

23 marca 2018 r. odbyło się tradycyjnie uroczyste spotkanie integracyjne tzw. „jajeczko” z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Ze względu na trwający jeszcze remont w podziemiach kościoła św. Trójcy, gościny udzielił nam Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie przy ul. Waliców 25.

Na początku spotkania w Sali Kolumnowej Chór EUTW wprowadził nas w nastrój na tę okoliczność pieśnią pasyjną „Przez Twoją mękę”, a ks. Michał Jabłoński proboszcz parafii kościoła ewangelicko-reformowanego rozpoczął nasze spotkanie krótką refleksją i wstępną modlitwą, po której prezbiter Konstanty Wiazowski przeczytał tekst z Ewangelii Mateusza 28,1-10, mówiący o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Prezes Roman Michalak powitał wszystkich zebranych, a szczególnie dostojnych gości w osobach: ks. prof. Bogusława Milerskiego – rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, ks. Piotra Gasia – proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej Św. Trójcy, prezbitera Marka Budzińskiego – pastora warszawskiego I Zboru baptystycznego, ks. Michała Jabłońskiego – proboszcza parafii ewangelicko-reformowanej oraz posła Michała Szczerbę – wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Spotkanie to uświetnił Chór naszego Uniwersytetu pod kierownictwem Karoliny Trusiewicz, który zaśpiewał pieśni pasyjne “Przy Twym krzyżu” i “Via Dolorosa”, a prezes Roman Michalak przeczytał swój wiersz o tematyce pasyjnej „Trzy góry i ja” usprawiedliwiając pastora Dariusza Górskiego, który z przyczyn służbowych nie mógł przybyć na nasze spotkanie, żeby poezją i śpiewem wzbogacić program artystyczny.

Pozdrowienia i świąteczne życzenia składali: rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski, prezb. Marek Budziński jako gospodarz miejsca naszego spotkania, ks. Piotr Gaś gospodarz siedziby naszego Uniwersytetu i na samym wstępie uczynił to również ks. Michał Jabłoński. Natomiast Chór EUTW kończąc tę część artystyczną zaśpiewał pień o zmartwychwstaniu „Chrystus Pan dziś zmartwychwstał”.

Po tej oficjalnej części  Prezes Zarządu złożył wszystkim życzenia wielkanocne i podziękował wolontariuszom za przygotowanie tego spotkania podkreślając rolę organizatorów: kol. Janiny Choińskiej – wiceprezesa Zarządu oraz kol. Janusza Daaba – członka Zarządu, który uczestniczył w zaopatrzeniu, a także kol. Jadwidze Wiazowskiej za udostępnienie kuchni i pełnienie roli gospodyni.

Zapraszając wszystkich obecnych do konsumpcji przygotowanego poczęstunku na tę okoliczność, Prezes życzył przyjaznych rozmów w miłej ekumenicznej atmosferze. Należy też wspomnieć o wspaniałych wielkanocnych pamiątkach wykonanych na zajęciach zespołu plastycznego przez grupę decoupage, które zostały wręczone gościom przez kol. Jadwigę Kublik.

Opracował: Roman Michalak