Spotkanie integracyjne z okazji święta Konstytucji 3 Maja

W dniu 9 maja 2017 r. odbyło się spotkanie integracyjne słuchaczy EUTW z okazji święta Konstytucji 3 Maja połączone ze zwiedzaniem Warszawy i okolic. Miało ono miejsce w Ośrodku Kościoła Chrześcijan Baptystów w Radości k/Warszawy.  Planowany był piknik w plenerze, ale był duży spadek temperatury jak na tę porę roku i nie pozwolił nam cieszyć się wzajemną społecznością na łonie natury. Stąd musieliśmy odbyć spotkanie  w budynku konferencyjnym Ośrodka.

Po zajęciu miejsca, prezes Roman Michalak powitał wszystkich obecnych i życzył, by czuli się jak jedna ekumeniczna rodzina. Całemu spotkaniu przewodniczył kol. Jerzy Kerszke. Naszym głównym prelegentem był prof. Jerzy Kruszewski. Już w czasie podróży obszernie wyjaśniał znaczenie i symbolikę polskiej flagi z okazji obchodzonego Święta Flagi, historię Święta Pierwszego Maja oraz wydarzeń związanych z przyjęciem Konstytucji Trzeciego Maja. Nawiązał również do wydarzeń zakończenia II Wojny Światowej. Na miejscu wiele czasu poświęcił na przedstawienie okoliczności, w jakich ta Konstytucja powstała. A mianowicie trzeba było unieważnić liberum veto, elekcyjność królów i przekonać feudałów, wielkich posiadaczy ziemskich o potrzebie nowego ustroju państwa.

Drugą cześć swego wystąpienia prof. Kruszewski poświęcił omówieniu zasad funkcjonowania państwa po przyjęciu Konstytucji i okoliczności, które doprowadziły do rozbiorów Polski.

Uroczystości tej towarzyszył nasz chór pod dyrekcja Karoliny Trusiewicz. Występował on kilka razy. Zaśpiewał takie pieśni jak: Piękna nasza Polska cała, Pieśń o Warszawie, a następnie wykonał pieśń z ziemi cieszyńskiej: Szumi jawor. Pieśni Hej, bystra woda oraz inne ludowe pieśni śpiewaliśmy wspólnie. Nasze spotkanie urozmaiciły też swoim śpiewem, przybyłe razem z nami na tę uroczystość, dwie Ukrainki, które wystąpiły w ludowych strojach. Zaśpiewały kilka ludowych pieśni ukraińskich.

Po tych podniosłych chwilach wszyscy zasiedliśmy do stołów, by poczęstować się kiełbaską z grilla, kawą i herbatą z ciasteczkiem. Miłe rozmowy i rodzinna atmosfera uczyniły nasz integracyjny wyjazd rzeczywiście integracyjnym i wspaniałym przeżyciem. Wzbogaceni wiedzą o okolicznościach przyjęcia naszej Konstytucji i dalszych losów naszego państwa, z zadowoleniem wróciliśmy do naszych domów, wdzięczni organizatorom za to spotkanie.

Opracował: Konstanty Wiazowski