Spotkanie integracyjne z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

6 maja 2016 r., z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, odbyło się spotkanie integracyjne uczestników Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na początku prezes Zarządu Roman Michalak powitał wszystkich zebranych i przekazał przewodnictwo tej uroczystości pani Hannie Ciesielskiej. Kilka razy wystąpił solista Bogdan Kuźmiuk. Natomiast nasz uniwersytecki chór pod dyrekcją Karoliny Trusiewicz wraz ze wszystkimi obecnymi wykonał kilka patriotycznych pieśni: Witaj majowa jutrzenko… Piękna nasza Polska cała… Chociaż tyle w świecie miast… Miasto kochane… Moja Warszawa… oraz Pójdę na Stare Miasto.

Prof. Jerzy Kruszewski zapoznał obecnych z sytuacją, która doprowadziła do uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Były to trudne czasy w samej Polsce jak i naciski polityczne ze strony państw ościennych. Choć Konstytucja, jak druga na świecie i pierwsza w Europie, została uchwalona, to jednak nie była ona w stanie zatrzymać jedności narodowej naszego kraju. Po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku starano się wymazać to państwo z mapy Europy i z usunąć ze słownictwa i z pamięci. Jednak po 123 latach nasz kraj znowu wrócił na mapę Europy i stał się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Wspomniano o rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i o obchodach Dnia Święta Flagi.

Prowadząca spotkanie Hanna Ciesielska w swoim wystąpieniu nawiązała do 1050-lecia chrztu Polski i włączeniu się naszego kraju do chrześcijańskiej cywilizacji. Rok obecny jest również Rokiem Henryka Sienkiewicza, który w trudnych latach utraty naszej państwowości podtrzymywał ducha polskiej tożsamości.

Uczestniczki naszego EUTW, Lidia Michalak, która recytowała swoje utwory, a Jolanta Łysik utwory kol. Agnieszki Begerok, oczywiście  odpowiednie na tę okazję wiersze, natomiast  chór EUTW zaśpiewał: Jak długo w sercach naszych choć kropla polskiej krwi…

Kończąc spotkanie prezes R. Michalak podziękował wszystkim za obecność, a szczególne podziękowanie skierował pod adresem chóru i solisty, a także tych, którzy brali aktywny udział w programie tej uroczystości. Po części artystycznej przedłużaliśmy czas przy stołach, częstując się kawą, herbatą i ciasteczkami. Był to czas naszej wspólnej radości, integracji i zacieśnienia wzajemnej przyjaźni.

Opracował: Konstanty Wiazowski

IMG_20160506_123859 IMG_20160506_123920 IMG_20160506_123942 IMG_20160506_124013 IMG_20160506_124035 IMG_20160506_124053