Nie żyje śp. ks. dr Włodzimierz Nast


18 kwietnia 2020 r. odszedł od nas Wielki Człowiek ks. dr Włodzimierz Nast – inspirator i duchowe wsparcie naszego Ekumenicznego Uniwersytetu. Był od początku jego założenia aż do chwili obecnej – nie szczędząc swoich sił i zaangażowania w rozwijanie i utrwalanie idei ekumenizmu w naszej uczelni.

Drogi Przyjacielu Włodku, dziękujemy Bogu za Twoją obecność wśród nas, za modlitwę, którą nas wspierałeś, za Twój głos, którym się dzieliłeś, za ciepło i serdeczność, którą nas tak hojnie darzyłeś. Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci!

Zarząd i zasmuceni słuchacze EUTW