EUTW obchodzi jubileusz 5-lecia założenia

30 maja 2017 r. odbyła się uroczystość poświęcona jubileuszowi 5-lecia założenia Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Uroczystości odbywały się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. Miodowej 21C.

Nasza ALMA MATER – Ekumeniczna – obchodziła 30 maja 2017 r.  swój jubileusz co prawda skromny, tylko 5-lecie, ale przez ten fakt chce podkreślić kontynuację swojej działalności i jako „żywiąca matka” dalej pragnie utrzymać swoich studentów „Trzeciego Wieku” przy życiu pełnego radości i spełnienia swoich marzeń, bez których trudno żyć.

Należy podkreślić, że nasz Uniwersytet przez te pięć lat swojej działalności wpisał się w historyczne ramy dynamicznego rozwoju ruchu senioralnego, a przede wszystkim uniwersytetów trzeciego wieku.

Rok 2012 został przez Senat RP ogłoszony Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a w marcu tegoż roku w Sali Kongresowej PKiN został zwołany I Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku, od którego zaczął się proces tworzenia regionalnych  i ogólnopolskich struktur uniwersytetów trzeciego wieku, oraz wypracowywania programów dla wszystkich seniorów niezależnie od organizacyjnej przynależności.

14 maja 2012 r. odbyło się zebranie założycielskie Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a 23 października 2012 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w tzw. katedrze ekumenicznej – w kościele Św. Trójcy na Pl. Małachowskiego 1 w Warszawie.

Wszystkie UTW działają według tych samych zasad. Stąd też celem naszej aktywności jest edukacja ludzi starszych, jednak nasza specyfika dotyczy niezwykle ważnego, ciekawego i jednocześnie intymnego obszaru, jakim jest religia i religijność chrześcijańska. Zależy nam na szerzeniu i urzeczywistnieniu idei ekumenizmu rozumianego jako procesu poznawania się, zrozumienia inaczej wierzących, aby właśnie w ten sposób promować wiedzę i przełamywać stereotypy, które nagromadziły się w ciągu wieków. Uniwersytet chce też zmieniać negatywne stereotypy dotyczące nie tylko wiedzy i tolerancji religijnej, ale i w stosunku do własnej i cudzej dojrzałości i starości. Chce wykreować nowy model emeryta – człowieka nowoczesnego, samodzielnego, takiego który potrafi aktywnie uczestniczyć we współczesnym świecie.

Ekumenizm nie jest dla nas teorią czy wycieczkowym epizodem, a codziennością, poznawaniem ludzi różnych wyznań, ich duchowości, sposobu myślenia, wrażliwości.

W uroczystości wzięli udział:

  • Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp Jerzy Samiec – patron idei EUTW i przedstawiciele kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej,
  • Rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski – patron naukowy EUTW i przedstawiciele Chrześcijańskiej  Akademii Teologicznej oraz Rady programowej EUTW,
  • Przedstawiciele kościołów niezrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i stowarzyszeń współpracujących z PRE i EUTW,
  • Dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej MR,PiPS – p. Stefana Kołuckiego reprezentował p. Michał Szczegielniak,
  • W imieniu Prezydenta m.st. Warszawy  Hanny Gronkiewicz-Waltz – p. Lech Uliasz z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, odczytał i wręczył list z gratulacjami i życzeniami z okazji naszego jubileuszu,
  • Przedstawiciele Fundacji Ekumenicznej Tolerancja z p. prof. Karolem Karskim – przewodniczącym Fundacji,
  • Przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku p. Krystyna Lewkowicz i przedstawiciele warszawskich uniwersytetów trzeciego wieku.

Tutaj: Program uroczystości 5-lecia EUTW a tutaj wydany z okazji 5-lecia BIULETYN.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z uroczystości wykonane przez p. Michała Karskiego z PRE. Dziękujemy!

Opracował: Ryszard Sikorski