Inauguracja jubileuszowego V roku akademickiego 2016/2017 EUTW

Pięć lat temu media środowiskowe, lokalne i ogólnopolskie podały do wiadomości, że ruszył pierwszy w Polsce, a może i w Europie Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem naukowym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej o specyficznym  profilu działalności.Patronat ekumenicznej idei tego Uniwersytetu objęła również Polska Rada Ekumeniczna.

Pięć lat to mały jubileusz, ale jak bogaty już w osiągnięciach swojej działalności.

Zapraszamy do śledzenia w tym jubileuszowym roku naszych osiągnięć i organizowanych z tej okazji zajęć i spotkań na naszym uniwersytecie.

Aby przybliżyć piękną ideę ekumenizmu i ułatwić jej realizację, a także ideę naszego Uniwersytetu, Zarząd postanowił wprowadzić rotacyjny charakter inauguracji nowego roku akademickiego i organizować co roku w innym środowisku wyznaniowym w zrzeszonych kościołach chrześcijańskich w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Mamy również zamiar rozszerzać organizowanie inauguracji, jeśli będzie taka wola, w innych wspólnotach współpracujących z Polską Radą Ekumeniczną.

W dniu 11 października 2016 roku uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się w kościele stołecznej parafii Starokatolickiego Kościoła Mariawitów przy ulicy Wolskiej 186. Na początku wszyscy zebrani odśpiewali hymn „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Słowo wstępne i wprowadzenia do uroczystości dokonał proboszcz tej parafii, ks. Grzegorz M. Dominik Miller,  witając jednocześnie wszystkich zebranych.

Swoje wystąpienie, prezes EUTW Roman Michalak, rozpoczął od podziękowania gospodarzom za zaproszenie do zorganizowania inauguracji na ich terenie, a następnie powitał dostojnych gości:

Ks. bp M. Karola Babiego, zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego Mariawitów,

Ks. prof. Bogusława Milerskiego, Rektora  Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej,

Pana Michała Szczerbę, posła na Sejm,

Ks. dr Grzegorza Giemzę, Dyrektora Biura PRE,

Ks. radcę Piotra Gasia, proboszcza parafii Św. Trójcy, gospodarza naszego uniwersytetu,

Ks. dziekana Henryka Dąbrowskiego, przewodniczącego, warszawskiego oddziału PRE,

Prof. Tadeusza Zielińskiego, prorektora ChAT

Prof. Kalinę Wojciechowską, przewodniczącą Rady Programowej EUTW,

i wielu innych zaproszonych gości.

W swoim  przemówieniu inauguracyjnym prezes EUTW, Roman Michalak, m. in. powiedział: „Już piąty rok Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, umożliwia słuchaczom z różnych środowisk wyznaniowych, a także poszukującym swojego miejsca w sferze duchowej, permanentne kształcenie i prowadzenie aktywnego trybu życia poprzez stały kontakt z nauką, kulturą i sztuką, zwracając uwagę na artystyczny i duchowy wymiar… Na naszym Uniwersytecie zmieniamy negatywne stereotypy, dotyczące wiedzy i tolerancji religijnej, miejsca i roli ludzi starszych. Tworzymy szeroką płaszczyznę dialogu i niwelowania barier poprzez kształcenie i organizowanie spotkań integracyjnych oraz ekumenicznych wyjazdów studyjnych. Staramy się kreować model emeryta jako człowieka nowoczesnego, samodzielnego, który potrafi aktywnie uczestniczyć we współczesnym świecie”.

Na zakończenie zaprosił wszystkich o poinformowanie swoich bliskich w rodzinie lub znajomych, że mogą skorzystać z pięknej idei naszego uniwersytetu i ze środków realizacji tej idei, a ściślej z zajęć jakie oferuje w bogatym programie Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Głos zabierali też goście:

Rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski podkreślił, że Ekumeniczny Uniwersytet  Trzeciego Wieku jest uczelnią z misją, ponieważ działa na rzecz społeczeństwa. Nadmienił też, że do roboczych kontaktów z EUTW z ramienia Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej został oddelegowany prof. Tadeusz Zieliński, prorektor ChAT.

Ks. dr Grzegorz Giemza, dyrektor Biura PRE w oparciu o tekst z Przypowieści Salomona życzył wytrwałości w nabywaniu mądrości i cierpliwości.

Poseł Michał Szczerba, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej poinformował, że będzie dalej wspierał działalność uniwersytetów, a do trudności w dofinansowaniu Uniwersytetów przez MR,PiPS z programu ASOS  wyraził nadzieje, że w przyszłości nasze państwo wróci do okazywania większej troski o seniorów.

Wykład inauguracyjny pod tytułem „Główne tematy teologii mariawickiej” wygłosił ks. dr Tomasz M. Daniel Memes. Zwrócił w nim uwagę na mistyczny charakter tej teologii i jej trójpodział: na teologię miłosierdzia Bożego, eucharystię oraz szczególną cześć, jaką mariawityzm otacza Marię, matkę Jezusa.

Po wykładzie Prezes Zarządu Roman Michalak ogłosił uroczyście piąty rok akademicki 2016/2017 na Ekumenicznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku za otwarty.

Chór EUTW, pod dyrekcją Karoliny Trusiewicz wykonał kilka pieśni: „Cudowna Boża łaska”, Gaude Mater Polonia”, „Gaudeamus”, „Hymn EUTW”.

Uroczystość inauguracji uświetnił również Chór Młodzieżowy Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, który wykonał również kilka pieśni.

W słowie końcowym ks. bp Karol Babi, zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Mariawitów złożył życzenia słuchaczom EUTW i podziękował za zorganizowanie inauguracji w tym kościele, a następnie zaprosił na poczęstunek.

Na zakończenie zaśpiewali wszyscy zgromadzeni „Pod Twą obronę”.

Po uroczystej inauguracji w kościele, wszyscy zebrani przeszli do położonej obok plebanii, gdzie przy herbatce, kawie i słodkościach przedłużali społeczność. Paniom tej parafii, za przygotowanie tego obfitego poczęstunku, należą się serdeczne podziękowania.

 

Opracował: Konstanty Wiazowski

Informacja i zdjęcia z uroczystości

_dsc2468 _dsc2466 _dsc2475_dsc2463_dsc2479_dsc2477_dsc2457_dsc2455_dsc2454_dsc2459

_dsc2447 _dsc2461 _dsc2458 _dsc2464