Międzynarodowy Wieczór Kolęd

19 grudnia 2015 r. odbyło się międzynarodowe spotkanie ekumeniczne w Kościele Chrześcijan Baptystów w Warszawie, w  którym uczestniczyli słuchacze EUTW.

W czasie preludium w nastrój wprowadził zebranych uczeń Filip Skoworodko, który wykonał utwór muzyczny na fortepianie, a po nim zaśpiewał Chór Zboru kolędę „Raduj Się”. Spotkanie prowadził pastor Marek Budziński, natomiast część artystyczną prowadziła kierownik naszego zespołu wokalno-muzycznego Pani Karolina Trusiewicz. Po wstępnym słowie pastora, zaczęły występować poszczególne zespoły zborów.

Jako pierwszy wystąpił Chór Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W dalsze kolejności śpiewali zespoły zagraniczne: Chór wietnamski i Chór chiński oraz Chór ukraiński.

Rozważania nawiązujące do świąt bożonarodzeniowych przedstawił prezbiter Marek Głodek.

Spotkanie zakończyła grupa gimnazjalna wykonując „Triumfy” dzwonkami.

2015.12.19_019 2015.12.19_020 2015.12.19_024 2015.12.19_025 2015.12.19_026 2015.12.19_030 2015.12.19_033 2015.12.19_039IMG_20151219_194531