II Kongres UTW w Warszawie

30 marca br. w Teatrze Wielkim w Warszawie odbył się II Kongres UTW. Krystyna Lewkowicz, Prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Michał Szczerba, Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, powitali uczestników Kongresu, natomiast uroczystego otwarcia dokonała Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP.

Gość Honorowy Kongresu, Bronisław Komorowski, Prezydent RP, w swoim wystąpieniu wyraził radość z niewiarygodnej dynamiki rozwoju UTW. Udekorował on dziewięć osób odznaczeniami państwowymi (2 osoby otrzymały Krzyż Kawalerski i 7 osób Złoty Krzyż Zasługi). Podziękował im za działalność, która służy całemu społeczeństwu i Państwu. Aktywizacja osób starszych, umacnianie solidarności międzypokoleniowej, to zjawisko radosne, to piękna formuła i dlatego trzeba życzyć tym wysiłkom rozwoju – powiedział. Wicemarszałek Sejmu, Elżbieta Radziszewska, w swoim wystąpieniu dziękowała seniorom, że „chce im się chcieć”, że nadal pragną oni pomagać innym.

Następnie wręczono dyplomy laureatom konkursu „Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Otrzymali je: Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m. st. Warszawy, senator Mieczysław Augustyn, przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Piotr Błędowski, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Wyrażono też uznanie i wręczono dyplomy laureatom Konkursu Srebrnej Gospodarki „Przyjaźni Seniorom”. To przedsiębiorstwa i firmy, których celem jest tworzenie wysokiej jakości produktów dla seniorów. Wśród nich znalazły się takie przedsiębiorstwa jak Uzdrowiska Kłodzkie, Silvermedia, Synexus, PeopleCare czy pozycja książkowa „Wielka księga ZDROWIA”.

Po przerwie, w czasie panelu dyskusyjnego, poświęconego dokonaniom i wyzwaniom UTW, poruszano wiele aktualnych spraw. Poseł Michał Szczerba poinformował, że w 1989 roku w Polsce było tylko 9 UTW, w 2012 – 385, w 2013 – 451, a w tym roku jest ich 520. Powstają gminne i powiatowe rady seniorów. Trwają przygotowania do powołania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Jego ukonstytuowanie się nastąpi w dniu 1. października, który został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Osób Starszych.

Inni dyskutanci mówili o tym, że wiele założeń, przyjętych na I Kongresie UTW, zostało w pełni zrealizowanych. Trwają prace nad powoływaniem domów dziennego pobytu dla seniorów, zapewniające im rehabilitację, aktywność fizyczną i umysłową. 15 polskich UTW powstało poza granicami naszego kraju. W II Kongresie wzięło udział 35 zaproszonych gości z krajów wschodnich (Białoruś, Mołdawia, Ukraina). Podkreślano potrzebę rozwijania regionalnej polityki senioralnej. Samorządy nie mogą lekceważyć głosu seniorów. Najpierw muszą być pomysły, potem należy budować struktury, by w końcu realizować postawione przed sobą zadania.

W przyjętej jednogłośnie Deklaracji szczegółowo zostały wymienione osiągnięcia UTW w okresie 1975-2015 oraz określone cele i kierunki strategii UTW na lata 2015-2020. Deklaracja na początku stwierdza: „Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce są oddolnym edukacyjnym ruchem obywatelskim osób starszych. Jego inicjatorką była prof. Halina Szwarc – twórczyni w 1975 roku pierwszego UTW na warszawskich Bielanach. Ruch ten jest dziś wskazywany, także w wymiarze międzynarodowym, jako modelowy przykład społecznego funkcjonowania, charakteryzujący się różnorodnością form organizacyjno-prawnych oraz bardzo bogatą ofertą programową. Wykazuje, zwłaszcza w okresie ostatnich 10 lat, niezwykłą dynamikę ilościowego i merytorycznego rozwoju, a także dbałość o wysokie standardy działania”. A zatem mamy w Polsce podwaliny pod budowanie solidnej polityki senioralnej.

Drugi Kongres UTW, poświęcony podsumowaniu dotychczasowego dorobku tego edukacyjnego i społecznego ruchu oraz wyznaczeniu priorytetów jego dalszego dynamicznego rozwoju, został zakończony recitalem Ireny Santor, damy polskiej estrady.

W Kongresie uczestniczyło 15 słuchaczy Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Konstanty Wiazowski

Sekretarz Zarządu EUTW

: : GALERIA Z UROCZYSTOŚCI >>>