Rozmowa o EUTW w „Radiu dla Ciebie”

Prezes Roman Michalak i prezbiter Konstanty Wiazowski uczestniczyli 28 maja br. w audycji „Religie”, podczas której mówili o naszym EUTW.

Religie: Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku