Zmiana w programie wykładów w semestrze zimowym 2018 r.

Zmianie ulega temat seminarium w dniu 2 lutego 2018 (piątek). Tego dnia przewidziane jest seminarium, które odbędzie się w Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka przy siedzibie Narodowego Banku Polskiego przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 w Warszawie połączone ze zwiedzaniem Muzeum. Spotykamy się wszyscy o godz. 12:00 w sali nr 1 (tam gdzie zwykle) skąd przejdziemy […]

Czytaj dalej…