Słuchacze

Rok akademicki na EUTW trwa od października do maja i składa się z dwóch semestrów, z przerwą semestralną pokrywającą się z feriami zimowymi oraz z przerwami świątecznymi Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Szczegółowe i aktualne informacje nt. zajęć w roku akademickim 2017/2018 znajdują się tutaj: Informator EUTW na rok 2017/2018

Bieżący program wykładów na rok akademicki 2017/2018 znajduje się tutaj: Program wykładów X – XII 2017 r

Poniżej przedstawiamy ofertę zajęć seminaryjnych EUTW w roku akademickim 2017/2018:

Muzeum Literatury, Rynek Starego Miasta 20

09 XI 2017„Cormaca Mc Carthy ‚goła kość’ amerykańskiego mitu” – wykład: Piotr Dymmel

14 XII 2017 – „Dziedzictwo Jana Kochanowskiego w kulturze nowożytnej” – wykład: Piotr Prasuła

22 II 2018 – „Teodor Jeske-Choiński – pisarz kontrowersyjny” – wykład: Maria Śledzianowska

15 III 2018 – (temat wykładu Jana Barańskiego zostanie podany wkrótce)

12 IV 2018 – „Źródła powieści G.R.R. Martina” – wykład: Joanna Pogorzelska

Ogólną tematykę wykładów, można ująć jako dzieje, historia w literaturze, zarówno tej mówiącej o przeszłości, jak i gatunkach fantasy, które odwołują się do przeszłych wydarzeń i motywów. Seminaria odbywają się raz w miesiącu, we czwartki o godz. 11:00.

Grupa Dialogu i Wsparcia

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA – osoby, które pragną zmieniać negatywne stereotypy, dotyczące wiedzy i tolerancji religijnej, miejsca i ról społecznych ludzi starszych, stosunku do własnej i cudzej dojrzałości i starości i chcą budować szeroką płaszczyznę dialogu i niwelowania barier, mogą to robić na naszym uniwersytecie organizując się w grupę dialogu i wsparcia. To wszystko robimy w ramach upowszechniania idei ekumenizmu.

Ta grupa słuchaczy skupia nie tylko osoby wierzące, którym bliska jest duchowość, ale również wątpiące, poszukujące, a nawet niewierzące, którzy będą gromadzić się i organizować w grupy miłośników dialogu międzywyznaniowego i międzyreligijnego, a także, w grupy biblijne. Bardzo cenną inicjatywą tej grupy jest organizowanie porady psychologicznej, doraźnej porady lekarskiej, porady prawno-finansowej i udzielanie wzajemnej pomocy słuchaczom bardzo potrzebującym (niepełnosprawnym, chorym, samotnym), a nade wszystko stworzenia ekumenicznej, rodzinnej atmosfery na EUTW.

Stałe spotkania w grupie, odbywają się raz w miesiącu, w piątek o godz. 12:00 w Sali nr 1, a spotkania robocze w podgrupach w uzgodnionych terminach w sali seminaryjnej w lokalu 23 II p. III kl. ul. Kredytowa 4 i w kościołach zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (jeśli będzie ich taka wola) lub w innych miejscach zależnie od potrzeb. Terminy i miejsce będą ogłaszane na stronie internetowej, przed i po wykładach oraz na tablicach ogłoszeń. Grupą dialogu i wsparcia kieruje Prezbiter Konstanty Wiazowski – Sekretarz Zarządu; Tel. 22 620 21 50.

 

Regulaminy

1. REGULAMIN ZAJĘĆ na EUTW 2017/2018

2. REGULAMIN RADY SAMORZĄDU SŁUCHACZY EUTW