Zapraszamy do uczestnictwa w Grupie Dialogu i Wsparcia

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA – osoby, które pragną zmieniać negatywne stereotypy, dotyczące wiedzy i tolerancji religijnej, miejsca i ról społecznych ludzi starszych, stosunku do własnej i cudzej dojrzałości i starości i chcą budować szeroką płaszczyznę dialogu i niwelowania barier, mogą to robić na naszym Uniwersytecie organizując się w Grupę Dialogu i Wsparcia. To wszystko robimy w […]

Czytaj dalej…

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

W dniu 10 października 2017 r. w Kaplicy Dobrego Pasterza Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego przy Pl. Zbawiciela, odbyła się uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego 2017/2018 na Ekumenicznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Warszawie.

[…]

Czytaj dalej…

Biuletyn jubileuszowy dostępny online

Zachęcamy do zapoznania się z biuletynem jubileuszowym Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w wersji elektronicznej. Publikacja o ograniczonym nakładzie była kolportowana podczas niedawnych obchodów rocznicowych EUTW. W zeszycie znajdują się wspomnienia i dokumenty związane z powstaniem EUTW, a także informacje o działalności naszej placówki.

Walne Zebranie Członków EUTW

W dniu 17 marca 2017 r. o godz. 12:00 w sali nr 1 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku…

[…]

Czytaj dalej…

Wyjazd studyjny do Torunia

19 października 2016 r. wyjechaliśmy na wycieczkę do Torunia w ramach wyjazdu studyjnego EUTW.

[…]

Czytaj dalej…