Oferta

OFERTA PROGRAMOWA

Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

w Warszawie ul, Kredytowa 4 na rok akademicki 2016/2017

Ludzie przechodzący na emeryturę, rentę czy świadczenie socjalne często tracą zainteresowanie otoczeniem, izolują się, co prowadzi do apatii lub stanów depresyjnych, a w rezultacie do chorób i utraty sprawności psychofizycznej.

Potrzeby te dobrze rozumieli światowej sławy gerontolodzy zajmujący się procesem starzenia i geriatrzy, którzy zajmują się leczeniem i profilaktyką chorób wieku starczego. To właśnie wśród nich zrodziła się idea tworzenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Należy pamiętać że ludzie w czasie swojej aktywności zawodowej często, z przyczyn ekonomicznych czy losowych, rezygnowali z dalszej edukacji. W efekcie tego pozostały niezaspokojone potrzeby samokształcenia i poznawania środowiska, poszerzania wiedzy i umiejętności, wykonywania społecznie użytecznych działań i bycia uznanym za ważną część społeczeństwa, wypełnienia wolnego czasu i utrzymywania więzi towarzyskich oraz realizacji młodzieńczych marzeń.

Ideą zorganizowania Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej jest umożliwienie osobom w „trzecim wieku” z różnych środowisk konfesyjnych, permanentnego kształcenia i prowadzenia aktywnego trybu życia poprzez stały kontakt z nauką, kulturą i sztuką, ale także poprzez rekreacje i uprawianie zdrowego trybu życia, przy jednoczesnym zwracaniu uwagi w każdym z tych działań, na ich duchowy i artystyczny wymiar. Jak mawiał dr Wojciech Oczko jeden z twórców medycyny polskiej, że „ruch jest w stanie zastąpić każdy lek, ale wszystkie leki razem, nie są w stanie zastąpić ruchu”.

Uniwersytet chce też zmieniać negatywne stereotypy dotyczące, wiedzy i tolerancji religijnej, stosunku do własnej i cudzej dojrzałości i starości. Chce wykreować nowy model emeryta – człowieka nowoczesnego, samodzielnego, takiego który potrafi aktywnie uczestniczyć we współczesnym świecie.

⇒ INFORMATOR EUTW na rok akademicki 2016/2017

⇒ Wykłady rok akademicki 2016/2017 – X-XII 2016

⇒ Wykłady rok akademicki 2016/2017 I-II 2017

Wykłady rok akademicki 2016/2017 III-V 2017

ZARZĄD EUTW; Tel. 22 556-46-60; e-mail: eutw@chat.edu.pl