Spotkanie poświęcone polityce senioralnej

W dniu 29 października 2018 r. z inicjatywy p. Krystyny Lewkowicz – Prezes Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie UTW”, Przewodniczącej Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku – odbyło się spotkanie poświęcone polityce senioralnej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele głównych instytucji odpowiedzialnych za politykę senioralną: p. poseł Michał Szczerba – zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, p. Tomasz Pactwa – dyrektor Biura Promocji Projektów Społecznych U.M. oraz przedstawiciele warszawskich UTW.

Honorowym gościem była ustępująca Prezydent Warszawy p. Hanna Gronkiewicz- Waltz, której serdecznie podziękowano za zasługi dla warszawskich seniorów i obdarowano pięknym  bukietem róż. Pani Prezydent powiedziała, że miasto starało się dbać o wszystkie pokolenia  swoich mieszkańców, ale Ona sama  darzyła seniorów szczególną atencją ze względów osobistych i doświadczeń rodzinnych. Podziękowała za współpracę i wsparcie ze strony seniorów wskazując, że ten ruch potrzebuje wsparcia finansowego i entuzjastów takich jak p. poseł M. Szczerba. Nie obyło się bez wspólnego, ale chyba nie pożegnalnego zdjęcia. Dalsze obrady prowadziła p. Krystyna Lewkowicz wg ustalonej agendy.

  1. Podsumowanie polityki senioralnej Miasta za ostatnie 10 lat

Podkreśliła rolę Ogólnopolskiego Porozumienia UTW ( obecnie zrzesza 160 UTW) w integrowaniu innych organizacji senioralnych. Podkreśliła dobrą współpracę  z Miastem i z panią Prezydent w organizacji I i II Kongresu Seniorów a także Sesji Plenarnych Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (ostatnia odbyła się 1.10.2018r). Omówiła przygotowania do spotkania z nowym Prezydentem Warszawy p. Rafałem Trzaskowskim. Prawdopodobnie takie spotkanie  dojdzie do skutku pod koniec listopada. W tym celu spośród stowarzyszonych z OPUTW organizacji senioralnych została wybrana kilkuosobowa reprezentacja. Wg pani Prezes nie wszystkie sprawy toczą się zadowalająco.  Należy zintensyfikować pracę dwóch istniejących komisji ds. dialogu społecznego, obecnie ich działalność wykazuje pewne niedostatki.

  1. Kierunki działań na rzecz seniorów w najbliższej kadencji warszawskiego samorządu

Informacji udzielał dyr. Tomasz Pactwa. Biuro Promocji i Projektów Społecznych U.M. kończy czwartą edycję konkursu na inicjatywy i programy UTW. Dotychczasowe edycje obejmowały okresy trzyletnie. Rozpatruje się możliwość wprowadzenia cyklu pięcioletniego na zawieranie umów. UTW powinny przystąpić do opracowania  nowych  projektów. W każdej następnej  edycji  uczestniczy więcej  UTW, tym samym U.M. zwiększa środki finansowe na obsługę tych konkursów

  1. X-lecie Ogólnopolskiego Porozumienia UTW

Krystyna Lewkowicz przypomniała, że nadchodzący rok 2019 będzie wyjątkowym w historii ruchu senioralnego. Będą okrągłe rocznice takich zdarzeń jak:

  • 10. Rocznica inauguracji Dnia Warszawskich UTW na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu. W przyszłym roku wydarzenie planowane jest na koniec maja.
  • 10. Rocznica utworzenia Ogólnopolskiego Porozumienia UTW.
  • Trzeci Kongres Seniorów, do którego rozpoczęto wstępne przygotowania. Jest to duże przedsięwzięcie logistyczne i finansowe, także programowe. ( W I Kongresie w 2012 r. uczestniczyło 3000 delegatów.) Wstępnie określa się koszty na ok. 500 tys. zł. Nie jest możliwa realizacja tego wydarzenia bez znacznego wsparcia Urzędu Miasta. Pod dyskusję poddano kwestię lokalizacji kongresu. Padały różne propozycje z sali : Muzeum Polin, Teatr Roma, Biblioteka Narodowa. Na tym etapie  kwestia nie została rozstrzygnięta.
  1. Koncert świąteczny w Muzeum Polin

Pan poseł M. Szczerba poinformował i jednocześnie zaprosił na spotkanie świąteczne wszystkich chętnych seniorów. Spotkanie odbędzie się 17. grudnia o g. 17.00. w Muzeum Polin. Oprawę artystyczną zapewni piosenkarka p. Grażyna Łobaszewska. Dalsze informacje na ten temat zostaną wysłane do poszczególnych organizacji senioralnych.

Na zakończenie p. Krystyna Lewkowicz zwróciła się do obecnych z prośbą o większe zaangażowanie w pracę w różnych komisjach i jednostkach organizacyjnych składających się na całokształt polityki senioralnej .

Opracowała: Janina Choińska – V-ce Prezes EUTW