Koncert z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

W dniu 13 listopada 2018 r. w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej odbyło się spotkanie integracyjne i koncert z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorami spotkania byli: Rektor ChAT i Zarząd EUTW. Zaproszenie skierowano do wszystkich pragnących uczcić tę wyjątkową rocznicę i spędzić miłe chwile w atmosferze muzyki, poezji i śpiewu. Scenariusz koncertu przygotował  p. Dariusz Górski, akompaniament i prowadzenie chórów zapewniała p. Karolina Trusiewicz.  Prowadzenie koncertu powierzono ks. dr. Grzegorzowi Giemzie – Dyrektorowi Biura Polskiej Rady Ekumenicznej.  Po powitaniu zebranych  wygłosił on krótkie wprowadzenie w historyczne tło  wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania 100 lat temu niepodległości przez  Polskę. Rektor ChAT – JM prof. dr hab. Bogusław Milerski, nie kryjąc wzruszenia na widok zróżnicowanego pokoleniowo audytorium: dzieci szkolnych, studentów, pracowników Akademii i słuchaczy EUTW wyraził swoje zadowolenie z pomysłu uświetnienia tej doniosłej rocznicy i urządzenia koncertu w nowym gmachu Uczelni.

Koncert rozpoczął Chór Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pieśnią “Marsz Pierwszej Kadrowej”, znanej jako: Raduje Się Serce, Raduje Się Dusza… Solista Bogdan Kuźmiuk (tenor) wykonał “Pieśń o Wodzu Miłym” (Jedzie, Jedzie Na Kasztance…). Urocze dzieciaki z Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej Samuel wykonały pieśń: “Nie Noszą Lampasów”. Następną część koncertu wypełniły występy solistów. Pani Agnieszka Gertner-Polak (sopran) zaśpiewała pieśni: “Tam na błoniu” (w duecie z p. Dariuszem Górskim) i “Rozkwitały Pąki Białych Róż”. P. Dariusz Górski (bas) wykonał pieśń: “O Mój Rozmarynie”. Przepiękną pieśń: “Zapamiętaj Tamten Wrzesień” wykonali: p. D. Górski i p. B. Kuźmiuk wraz z  Chórem EUTW, następnie B. Kuźmiuk wykonał pieśń: “Polska Rogatywka”. Koncert wzbogacił muzycznie Zespół Bardów wykonując z akompaniamentem gitar kilka pieśni o mądrej, refleksyjnej treści opisującej naszą ludzką egzystencję. Autorem i wykonawcą pieśni był p. Dariusz Rączka. Jakże bliską naszym seniorskim doświadczeniom jest pieśń z lat niedostatków autorstwa E. Brylla i W. Trzcińskiego p.t. “Psalm stojących w kolejce” (Za Czym Kolejka Ta Stoi?).  Wykonał ją chór EUTW (aplauz!). Zaskakująco w głosach naszych dzieci ze szkoły Samuel brzmiała pieśń: “Wolność Kocham i Rozumiem”. Oby nigdy nie musiały doświadczyć jej utraty! Następnie wiersze C. K. Norwida i W. Szymborskiej recytował p. D. Górski. Potem piękną, o dużym ładunku patriotyzmu pieśń: “Póki Polska Żyje W Nas” wykonał z towarzyszeniem Chóru EUTW – p. B. Kuźmiuk. Na zakończenie koncertu Chór EUTW zaprosił audytorium do wspólnego odśpiewania pieśni “My Pierwsza Brygada”.

Na zakończenie Prezes EUTW p. Roman Michalak podziękował wykonawcom i zgromadzonym gościom za uczestnictwo w koncercie i zaprosił na przysłowiową kawę i herbatę.

Opracowała: Janina Choińska

Tutaj: ⇒ Program spotkania  – a tutaj można obejrzeć i posłuchać: ⇒ Występ Chóru EUTW i solistów