Zakończenie roku akademickiego 2017/2018

W dniu 29 maja 2018 r. o godz 12 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Św. Trójcy przy Placu Małachowskiego 1 w Warszawie odbyło się zakończenie roku akademickiego 2017/2018 na Ekumenicznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Uroczystość rozpoczęła się pieśnią “Ave Maria” Schuberta zaśpiewaną w oryginale (po niemiecku) przez solistkę p. Agnieszkę GertnerPolak, której wspaniały głos i mistrzowskie wykonanie w połączeniu z doskonałą akustyką wnętrza przepięknie odrestaurowanego kościoła wywarły na słuchaczach duże wrażenie. Następnie ks. Piotr Gaś jako gospodarz obiektu serdecznie powitał zgromadzonych i wygłosił słowo wstępne,  a zaśpiewana w wykonaniu solisty Warszawskiej Opery Kameralnej p. Dariusza Górskiego pieśń „Cudowna Boża łaska”  dostarczyła wielu wzruszeń.

Prezes EUTW Roman Michalak po oficjalnym powitaniu gości, artystów i słuchaczy poprosił Chór EUTW pod dyrekcją p. Karoliny Trusiewicz do zaśpiewania “Gaude Mater Polonia”. Wśród zaproszonych gości obecni byli: JM ks. dr hab. Bogusław Milerski – Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, która jest patronem naszej Uczelni oraz przedstawiciele kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej reprezentowanej przez Dyrektora Biura PRE ks. dr Grzegorza Giemzę.

Następnym punktem uroczystości było przedstawienie przez Prezesa Romana Michalaka sprawozdania z działalności Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w mijającym roku akademickim. Omawiane wydarzenia i osiągnięcia EUTW były prezentowane jednocześnie na ekranie. Kolejnym punktem programu były wystąpienia Gości, którzy podkreślali wyjątkową ideę, jaka przyświecała powstaniu i funkcjonowaniu Uniwersytetu, a mianowicie EKUMENIZM. W trakcie uroczystości nastąpiło też wręczenie listów gratulacyjnych naszym wolontariuszom wyróżniającym się swoim zaangażowaniem i pracą na rzecz EUTW. Kolejne występy solistów i Chóru EUTW spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i były swoistą ucztą  dla ducha.

Po występach artystycznych Prezes ogłosił oficjalnie zakończenie roku akademickiego 2017/2018 na EUTW i zaprosił zebranych na poczęstunek. Na zakończenie uroczystości w kościele wszyscy zebrani wraz z Chórem zaśpiewali “Hymn EUTW”.

Dalsze rozmowy, wspomnienia minionego roku i życzenia dobrych wakacji odbywały się w pomieszczeniach Parafii, gdzie nasze panie przygotowały wyśmienite kanapki oraz ciasto, kawę i herbatę.

Opracowała: Małgorzata Osińska