Spotkanie wigilijne EUTW

W dniu 22 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 przy Pierwszym Zborze Chrześcijan Baptystów w Warszawie na ul. Waliców 25, w tzw. sali kolumnowej, odbyło się wigilijne spotkanie Zarządu i słuchaczy EUTW oraz dostojnych gości. Na początku prezes Roman Michalak przywitał wszystkich zebranych oraz dostojnych gości – przedstawicieli Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i zwierzchników niektórych stołecznych parafii. Rozpoczynając spotkanie, prawosławny ksiądz Doroteusz Sawicki poprowadził wszystkich w modlitwie „Ojcze nasz” następnie  prezb. Konstanty Wiazowski przeczytał tekst Ew. św. Mateusza 1,18-2,12. Nasz Chór pod dyrekcją Karoliny Trusiewicz wykonał kolędę „Ta święta noc”. Potem pastor Dariusz Górski odczytał fragmenty tekstu Romana Brandstaettera „O moim Chrystusie”, modlitwę trzech magów i przewodniczył wspólnej pieśni „Anioł pasterzom mówił”. W duecie z panem Bogdanem Kuźmiukiem wykonali również kolędę „Gdy się Chrystus rodzi”.

W dalszej części tego wigilijnego spotkania były pozdrowienia i życzenia gości. Jako pierwszy wystąpił prof. Bogusław Milerski, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W oparciu o tekst księgi Izajasza: „Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie” (9,1), wskazał na potrzebę rozszerzania swoich horyzontów myślowych. Zaprosił też wszystkich obecnych na uroczyste otwarcie budującej się siedziby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Zabrał również głos poseł Michał Szczerba. Następne pozdrowienia i życzenia przekazywali ks. Piotr Gaś, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej, gospodarz siedziby naszego Uniwersytetu i ks. dr Grzegorz Giemza, dyrektor Biura Polskiej Rady Ekumenicznej. Przy okazji nadmienił, że hasłem Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan w 2018 roku będą słowa: „Prawica Twoja, Panie, wsławiła się mocą” (2 Mojż. 15,6). Ks. Doroteusz Sawicki, przekazując swoje życzenia potwierdził zaproszenie naszego chóru na ekumeniczne nabożeństwo, które – w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan – odbędzie się 23. stycznia 2018 roku w katedrze prawosławnej na Pradze. Chór zaśpiewał jeszcze kilka kolęd – „W ubogiej stajence”, „Cicha noc” i dwie kolędy w języku rosyjskim i ukraińskim. Potem pastor Dariusz Górski odczytał fragment książki „Naśladowanie” Dietricha Boenheffera i wraz solistą Bogdanem Kuźmiukiem przewodzili śpiewaniu kilku kolęd.

Następną, ważną częścią tego spotkania, było łamanie się opłatkiem i składanie sobie świątecznych i noworocznych życzeń. Była okazja zamienić się kilkoma miłymi słowami z osobami dobrze znanymi jak i mniej znanymi. Mogliśmy dziękować sobie za wspólne spotkania na zajęciach uniwersyteckich jak i poza nimi, także składaliśmy sobie życzenia radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2018 Roku. Takie mniej formalne spotkania są dobrą okazją do wymiany choć kilku miłych słów, co buduje i umacnia naszą społeczność. Tę miłą część naszego spotkania integracyjnego zakończyliśmy wspólnie śpiewając kolędę „Bóg się rodzi”, a prezes Roman Michalak w imieniu Zarządu i Wolontariuszy EUTW przekazał wszystkim uczestnikom spotkania życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Dalszą częścią tego spotkania był poczęstunek, przygotowany przez nasze pracowite panie. Częstowaliśmy się wigilijnymi potrawami – pasztecikami z czerwonym barszczem, śledzikami, a następnie różnymi ciastami z kawą czy herbatą, wspominając różne życiowe sytuacje.

Opracował: Konstanty Wiazowski – sekretarz EUTW

Zdjęcia: Henryk Mochól