Grupa Dialogu i Wsparcia

 

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA – osoby, które pragną zmieniać negatywne stereotypy, dotyczące wiedzy i tolerancji religijnej, miejsca i ról społecznych ludzi starszych, stosunku do własnej i cudzej dojrzałości i starości i chcą budować szeroką płaszczyznę dialogu i niwelowania barier, mogą to robić na naszym Uniwersytecie organizując się w grupę dialogu i wsparcia. To wszystko robimy w ramach upowszechniania idei ekumenizmu.

Ta grupa słuchaczy będzie skupiać nie tylko osoby wierzące, którym bliska jest duchowość, ale również wątpiące, poszukujące, a nawet niewierzące, którzy będą gromadzić się i organizować w grupy miłośników dialogu międzywyznaniowego i międzyreligijnego, a także, w grupy biblijne.

Bardzo cenną inicjatywą tej grupy będzie organizowanie porad psychologicznych, doraźnych porad lekarskich, porad prawno-finansowych i udzielanie wzajemnej pomocy słuchaczom bardzo potrzebującym (niepełnosprawnym, chorym, samotnym), a nade wszystko ma stwarzać ekumeniczną rodzinną atmosferę na EUTW.

Stałe spotkania grupy będą odbywać się raz w zimowym semestrze i dwa razy w wiosennym semestrze w piątki o godz. 12:00 w Sali nr 1, a spotkania robocze w podgrupach w uzgodnionych terminach w sali seminaryjnej w lokalu 23, II p. III kl. ul. Kredytowa 4. i w kościołach zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (jeśli będzie ich taka wola) lub w innych miejscach zależnie od potrzeb.

Terminy i miejsce będą ogłaszane na stronie internetowej, przed i po wykładach oraz na tablicach ogłoszeń.

Grupą dialogu i wsparcia kieruje Prezydium Zarządu, tel. 665 005 945, a w podgrupach wybrani starostowie – po ich utworzeniu się.