Zapraszamy do uczestnictwa w Grupie Dialogu i Wsparcia

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA – osoby, które pragną zmieniać negatywne stereotypy, dotyczące wiedzy i tolerancji religijnej, miejsca i ról społecznych ludzi starszych, stosunku do własnej i cudzej dojrzałości i starości i chcą budować szeroką płaszczyznę dialogu i niwelowania barier, mogą to robić na naszym Uniwersytecie organizując się w Grupę Dialogu i Wsparcia. To wszystko robimy w ramach upowszechniania idei ekumenizmu.

Ta grupa słuchaczy skupia nie tylko osoby wierzące, którym bliska jest duchowość, ale również wątpiące, poszukujące, a nawet niewierzące, którzy będą gromadzić się i organizować w grupy miłośników dialogu międzywyznaniowego i międzyreligijnego, a także, w grupy biblijne. Bardzo cenną inicjatywą tej grupy jest organizowanie porady psychologicznej, doraźnej porady lekarskiej, porady prawno-finansowej i udzielanie wzajemnej pomocy słuchaczom bardzo potrzebującym (niepełnosprawnym, chorym, samotnym), a nade wszystko stworzenia ekumenicznej, rodzinnej atmosfery na EUTW.

Stałe spotkania w grupie, odbywają się raz w miesiącu, w piątek o godz. 12:00 w Sali nr 1, a spotkania robocze w podgrupach w uzgodnionych terminach w sali seminaryjnej w lokalu 23 II p. III kl. ul. Kredytowa 4 i w kościołach zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (jeśli będzie ich taka wola) lub w innych miejscach zależnie od potrzeb. Terminy i miejsce będą ogłaszane na stronie internetowej, przed i po wykładach oraz na tablicach ogłoszeń. Grupą dialogu i wsparcia kieruje Prezbiter Konstanty Wiazowski – Sekretarz Zarządu; Tel. 22 620 21 50.