Wykład prof. Karola Karskiego o współczesnych problemach ekumenizmu

W dniu 17 października 2017 r. wysłuchaliśmy pierwszego wykładu w nowym roku akademickim na EUTW poświęconego współczesnym problemom ekumenizmu. Temat bardzo aktualny, przybliżający ideę ekumenizmu – zwłaszcza dla nowych słuchaczy naszego Uniwersytetu. Wykładowcą był prof. dr hab. Karol Karski – jeden z najlepszych znawców ekumenizmu w Polsce.Tematyka wykładu nie była przypadkowa, bowiem ważnym elementem misji naszego Uniwersytetu, jako Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jest przykładanie wielkiej wagi do tematyki ekumenicznej, pielęgnowanie ducha ekumenicznego poprzez promowanie postaw tolerancji wobec innych wyznań chrześcijańskich oraz popularyzowanie wiedzy religijnej, dotyczącej szerokiego spektrum Kościołów mniejszościowych w Polsce i na świecie.

Tutaj znajdą Państwo treść wykładu → Wykład prof. K. Karskiego