Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

W dniu 10 października 2017 r. w Kaplicy Dobrego Pasterza Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego przy Pl. Zbawiciela, odbyła się uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego 2017/2018 na Ekumenicznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Warszawie. Przebieg uroczystości prowadził ks. Zbigniew Kamiński, pastor tutejszej parafii Dobrego Pasterza. Na początku wszyscy zebrani odśpiewali Hymn „Jeszcze Polska nie zginęła”. Następnie ks. Kamiński w imieniu tej parafii przywitał  honorowych gości, przedstawicieli Rady Programowej i władz EUTW i licznie zebranych słuchaczy tego uniwersytetu. Przy okazji poinformował o bogatej historii tego miejsca: przed wojną mieściła się tu Wyższa Szkoła Biblijna, a w czasie niemieckiej okupacji było tu prowadzone tajne nauczanie.

Kilka razy występował chór EUTW pod dyrekcją Karoliny Trusiewicz. Na początku wykonał on pieśń „Cudowna Boża łaska”, później Hymn EUTW oraz „Gaude Mater Polonia” i „Gaudeamus Igitur”. Trzy pieśni wykonała solistka Agnieszka Gertner-Polak, absolwentka Akademii Muzycznej i Studium Operowego w Wiedniu.

Prezes EUTW Roman Michalak w swoim wystąpieniu przedstawił charakter tego uniwersytetu oraz program jego działania. Poinformował zebranych, że jest to już szósta inauguracja roku akademickiego tego uniwersytetu. Aby podkreślić jego ekumeniczny wymiar, każda inauguracja odbywa się w innym kościele. Ogłosił uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2017/2018 i zaprosił na spotkanie informacyjne 13 października, a na zajęcia stałe już 17. tegoż miesiąca. Złożył wszystkim słuchaczom życzenia z tej okazji. Wyraził  wdzięczność gospodarzom za gościnę i sprawne przeprowadzenie tego wydarzenia.

Później głos zabierali goście. Biskup Kościoła Mariawitów ks. Karol Babi – zastępca prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, ze względu na nieobecność ks. bp Jerzego Samca, przekazał w jego imieniu pozdrowienia i życzenia. W imieniu nieobecnego Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, prorektor prof. Tadeusz Zieliński przekazał życzenia i wyraził przekonanie, że EUTW przedłuża kształcenie Akademii, obejmując swoim zasięgiem tych, którzy już oficjalnie zakończyli swoje kształcenie.  Głos zabrał też przedstawiciel  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pan Michał Szczegielniak. Dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs zaprosiła na wystawę „Chrześcijaństwo, Biblia, Reformacja wczoraj i dziś”, zaś poseł Michał Szczerba złożył życzenia uczestnikom i zaprosił na „Warszawską Olimpiadę Seniorów”.

Wykład inauguracyjny pod tytułem  „Teologia metodyzmu w dobie ekumenizmu” wygłosił ks. dr Edward Puślecki. Teologia metodystyczna ma charakter arminiański – wszyscy mogą być zbawieni przez świadectwo Ducha Świętego. Nie jest to teologia akademicka, lecz bardziej ludowa, podkreślająca rolę Pisma Świętego, serca człowieka, jego rozumu i doświadczenia. Kościół Metodystyczny prowadzi dialog z innymi wyznaniami. Wykładowca wyraził radość z tego, że metodyści wraz z reformowanymi podpisali Deklarację o usprawiedliwieniu, zawartą między Kościołem Rzymskokatolickim i Ewangelicko-Augsburskim.

Na zakończenie głos zabrał ks. bp Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Podziękował za inicjatywę organizacji tej uroczystości w kościele metodystycznym, a następnie odczytał tekst z Księgi Izajasza 40,28-31, złożył życzenia i wraz z innymi biskupami udzielił wszystkim błogosławieństwa.

Po błogosławieństwie wszyscy odśpiewali „Pod Twą obronę” i na tym uroczystość inauguracji została zakończona.

Jednak społeczność trwała nadal przy zastawionych stołach z kanapkami i ciastem, przygotowanymi przez gościnne miejscowe panie oraz panie naszego uniwersytetu.

Opracował: Prezbiter Konstanty Wiazowski