Wyjazd studyjny do Kielc i okolic

W dniu 6 czerwca 2017 r. odbył się kolejny i zarazem ostatni w tym roku akademickim ekumeniczny wyjazd studyjny. Odwiedziliśmy Kielce – Święty Krzyż – Wąchock.

Kielce

W kościele ewangelickim Św. Trójcy przy ul. Sienkiewicza, nazwanej Ekumeniczną Świątynią Pokoju, pastor parafii ewangelicko-augsburskiej w Radomiu i Kielcach ks. Wojciech Rudkowski przedstawił historię ewangelików w Kielcach od roku 1789, oraz opowiedział o powstaniu i dziejach swojej parafii, która została poświęcona już w 1837 roku. Obecnie w świątyni odbywają się cykliczne nabożeństwa ekumeniczne. Po zwiedzeniu zboru zostaliśmy przyjęci kawą, herbatą i ciasteczkami w pomieszczeniach parafii.

Następnie zwiedziliśmy Muzeum Narodowe w Kielcach, mieszczące się w dawnym pałacu biskupów krakowskich na Pl. Zamkowym. Jest to wspaniały pałac z epoki Wazów, wzniesiony z inicjatywy biskupa Jakuba Zadzika w latach 1637-1644. Do 1789 roku pałac był siedzibą biskupów, a później pełnił różne funkcje publiczne. Od 1971 roku jest siedzibą muzeum prezentującego bogate zbiory malarstwa polskiego, ceramiki i starych militariów. Na uwagę zasługują wnętrza pałacowe z pięknie zachowanymi sufitami belkowymi i ramowymi.

W sąsiedztwie pałacu znajduje się kościół katedralny z XVII wieku – wczesnobarokowa bazylika, przebudowywana później w stylu neobarokowym, z późnogotyckim tryptykiem i częściowym wystrojem renesansowym.

Święty Krzyż

Po spożyciu obiadu w restauracji i krótkim odpoczynku u podnóża Łysej Góry w Górach Świętokrzyskich zwiedzaliśmy klasztor na Świętym Krzyżu, będący bazyliką mniejszą pw. Trójcy Świętej i sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Dawniejszy zakon Ojców Benedyktynów, obecnie zajmowany przez Ojców Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – powstał dzięki fundacji Bolesława Krzywoustego w pierwszej połowie XII wieku. Obecny kościół z 1781-1789 r. – późnobarokowy z pozostałościami romańskimi i późnorenesansową kaplicą Oleśnickich z pięknymi nagrobkami. W różnych okresach historycznych w podziemiach budynków klasztornych funkcjonowały więzienia. Obecnie ojcowie oblaci stworzyli tu ciekawy – i turystycznie i historycznie – ośrodek dla turystów oraz wiernych odbywających coroczne pielgrzymki. Zwiedzaliśmy klasztor, kościół, sanktuarium (kaplica Oleśnickich) pod przewodnictwem jednego z braci zakonnych.

Wąchock

Następnym etapem naszej wycieczki był Wąchock i opactwo cystersów z pierwszej połowy XIII wieku (zabytek klasy zero). Kościół bazylikowy z transeptem o wystroju barokowym i renesansowym. Przy kościele piękny klasztor z unikalnym kapitularzem romańskim i refektarzem wczesnogotyckim. W krużgankach klasztornych znajdują się opisy przedstawiające historię obiektu oraz informacje i pamiątki dotyczące działalności partyzanckiej w rejonie świętokrzyskim w czasie drugiej wojny światowej. Na specjalną uwagę zasługuje grób majora Jana Piwnika – „Ponurego”, którego szczątki zostały tam pochowane w 1988 roku.

Podczas drogi powrotnej do Warszawy dzieliliśmy się wrażeniami z bardzo ciekawej i pouczającej wycieczki – wyjazdu studyjnego, której organizatorom należą się słowa uznania.

Opracowała: Anna Michałowska-Smak, zdjęcia: autorki, H. Mochóla i R. Sikorskiego