Ewangelickie Dni Kościoła 2017 – Ustroń, Wisła, Cieszyn, Czeski Cieszyn, Bielsko-Biała

W dniach 15-18 czerwca 2017, w roku jubileuszowym Reformacji, po raz pierwszy w Polsce, odbyły się Ewangelickie Dni Kościoła. Były one okazją do spotkania ewangelików z całej Polski, a także spoza jej granic. Braliśmy w nich udział również my – warszawscy ewangelicy z  parafii Św. Trójcy z księdzem proboszczem Piotrem Gasiem i panią diakon Małgorzatą Gaś, jak również kilka osób z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. W tym gronie 38 osób nie zabrakło uczestników Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z jego prezesem Romanem Michalakiem (7 osób) i młodzieży z księdzem wikariuszem Łukaszem Zielińskim uczestniczącej także w Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej.  Starsi uczestnicy naszej grupy mieszkali w Bielsku, w wygodnym hotelu „Ibis Styles”, zaś młodzież w szkole w Ustroniu.

EDK rozpoczęły się w pogodny poranek czwartkowy 15.06. uroczystym nabożeństwem w leśnym kościele na Równicy. Ze schroniska na Równicy szliśmy wraz z licznymi wiernymi górską, kamienistą ścieżką do słynnego Kamienia, miejsca tajnych nabożeństw w okresie kontrreformacji. Nabożeństwo w tak niezwykłej scenerii pozostawiło nam niezatarte wrażenia.

Dalszy program tego pięknego dnia realizowany był w Wiśle. Dojechaliśmy tam naszym autokarem, którym przyjechaliśmy z Warszawy, a potem w kolejnych dniach, docieraliśmy wygodnie do miejscowości, w których odbywały się uroczystości.

Program EDK był bardzo bogaty, wybór zajęć nie był więc łatwą sprawą, ale ułatwiała go świetnie zredagowana książeczka programowa, którą dostał każdy z uczestników. Zawierała ona także krótkie informacje o przyjmujących nas miejscowościach (Wisła, Cieszyn, Bielsko-Biała) wraz z użytecznymi planami. W Wiśle należało się zdecydować czy wybrać np. wycieczkę wyciągiem na Skolnity, wystawę o uroczystościach konfirmacyjnych w Wiśle na przestrzeni lat, czy też wycieczkę śladami biskupa Juliusza Burschego. Możliwości było o wiele więcej; myślę, że prawie wszyscy zakończyli ten dzień na koncercie Jagodziński Trio w kościele ewangelickim.

Piątek 16.06. spędziliśmy w Cieszynie i to po obu stronach Olzy. Nadal było ciepło, ale też burzowo. Znowu program niezwykle bogaty: np. liczne studia biblijne, zwiedzanie ewangelickiego Cieszyna, dyskusja o meandrach ekumenii odbywająca się w kościele Jezusowym czy wystawa o Kościołach Łaski w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. A przecież kusił też piękny, stary Cieszyn…   Punktem kulminacyjnym był z pewnością wieczorny koncert Zespołu Pieśni i Tańca ‘Śląsk”. Ewangelickie pieśni w wykonaniu artystów w wypełnionym do ostatniego miejsca wielkim  kościele Jezusowym (największy ewangelicki kościół w Polsce!) brzmiały wspaniale. Kto miał jeszcze siły mógł wysłuchać na cieszyńskim rynku wieczornego koncertu TGD.

Sobota 17.06. w Bielsku-Białej, niestety chłodna i deszczowa. Tutaj przebogaty program zlokalizowany był szczęśliwie w budynkach blisko położonych na tzw „Bielskim Syjonie”, a więc w kościele ewangelickim Zbawiciela i licznych obiektach należących do kościoła ewangelickiego. Mój wybór to studium biblijne prowadzone przez ks. Waldemara Wunsza i debata uczniów o wkładzie ewangelików w rozwój Bielska i Cieszyna z wprowadzeniem prof. Jerzego Buzka.  Po obiedzie w namiotach, które tylko trochę chroniły nas przed deszczem, rozpoczęło się Nabożeństwo Główne EDK w bielskiej Hali Widowiskowo-Sportowej pod Dębowcem. I tu organizacja była bez zarzutu, co nie było łatwe przy tak dużej liczbie wiernych. Potężnie brzmiały pieśni śpiewane przez Chór Reformacyjny i wspólnie – przez nas tak licznie zebranych.  Zaraz po nabożeństwie rozpoczął się Wielki Koncert Reformacyjny.

Niedziela 18.06., ostatni dzień zaczęliśmy w Bielsku nabożeństwem w ewangelickim kościele Zbawiciela. Wzięliśmy też udział w pikniku parafialnym na zakończenie roku szkolnego w budynku Augustany, podczas którego prezes Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Roman Michalak mówił o działalności naszego uniwersytetu, rozważając także powołanie jego filii w Bielsku. Na koniec wspólne zdjęcie przed pomnikiem Marcina Lutra (jedyny pomnik naszego reformatora w Polsce!), i zabierając grupę młodzieżową z Ustronia, ruszamy do Warszawy.

Czas na podsumowanie wrażeń przed nami, jednak już teraz należy podziękować organizatorom i wolontariuszom za  ich ogromny trud, włożoną pracę i świetną organizację. Doceniamy i dziękujemy!

Opracowała: Małgorzata Manteuffel-Cymborowska